Gruppeprojekt: "Elev versus studerende"

Lavet af
Intro 92 - Helle '91, Josefine '91 og Havemann '90 1992-06-10. Revideret af intro '93 - Kristine '91, Keld B. '89, H.C. '90, Borup '92 samt Christina '92 1993-08-09.

Formål
At få fragglerne til at opnå et erkendelsesniveau omkring den forestående transformationsproces.

Vi skal i denne aktivitet have diskuteret forskellen på gymnasietiden (eller HH, HF o.lign.) og tiden på et videregående studium, det vil sige hvad det indebærer af fordele, ulemper, problemer osv. Endvidere skal vi nå frem til, hvilke aktiviteter og initiativer fra de studerendes side, der kan lette overgangen. Endelig skal vi forsøge at afdække hvad denne overgang egentlig består af. Er det det at man pludselig studerer af ren og skær lyst og ikke af tvang, eller det at man nu er sin egen herre og ikke bliver holdt i gymnasiets korte fraværs- og karaktersnor.

Materialer

Formidling
Diskussionen skal ske i grupper på 7-8 personer (max. 10) med en eller flere vejledere. Indledningsvis forklarer hver af gruppens deltagere deres udannelsesmæssige baggrund. Herefter ytrer hver enkelt sine forventninger til DØK-studiet, herunder hvorfor netop DØK er valgt.

Se i øvrigt stikordene til diskussionen nedenfor.

Det optimale er, hvis det hovedsageligt er fragglerne selv der taler. Diskussionen bør ende med, at fragglerne har indset at de nu selv er ansvarlig for udbyttet af deres forestående uddannelse.

Vejlederens rolle er at styre og stimulere diskussionen, og følgende oplæg kan bruges som støtte. Vær ikke bange for at gå fragglerne lidt på klingen; de MÅ have gjort sig nogle overvejelser, inden de søgte vores studie. Fejler alt så kan bilagene med artikler udmærket danne udgangspunktet for diskussionen, sammen med de samme stikord som til det øvrige oplæg. Bemærk dog at artiklerne har en temmelig negativ indfaldsvinkel til HHK, hvilket vejlederen bør kompensere for. Dette er en af grundene til, at vi kun ønsker at anvende artiklerne i de "tavse" tilfælde.


STIKORD:

Fragglernes opfattelse af forskellen på en ungdomsuddannelse (fx. HH eller Gymnasium) og en videregående uddannelse. Her er stikord til, hvad der kan karakterisere en videregående uddannelse:

For at kortlægge de nye studerendes forventninger til DØK-studiet, kan du anvende følgende spørgsmål:

Hvordan får den studerende det største udbytte af DØK:

Vi skal have de studerende til at erkende følgende:


ARTIKELOPLÆG (Anvendes i de akutte tilfælde)

Avisartikler kan bruges hvis det viser sig at være meget svært at få en dialog igang. Det er vejlederens pligt at sørge for at animere samtalen, han kan derfor uddele materialerne og disse læses af fragglerne.

Herefter bruges nedenstående oplæg, samt ovenstående stikord, som udgangspunkt for den diskussion, som det er op til os at få i gang!

Forslag til spørgsmål/emner til artiklen:

Følgende emner kan også være relevante at snakke om:

Bilag
Artikler fra Kræmmerhuset juni '92 om Elevsyndromet.