DØK-filmen

Lavet af
Intro '93 Sidsel '92, Josefine '91, Kenneth '92, Tjørnov '90 og Hensing '89, 1993-05-20.

Formål
At give fragglerne et overblik over DØK og hvad dertil hører - ved at se Bo '88s fantastiske videofilm (lavet primo 1993).

Materialer

Formidling/udførsel
Filmen kan nok ikke vises for hele årgangen på én gang. Det kunne være en god idé at vise den ude på hold, f.eks. når der er delt op til navnelege i forskellige lokaler, og så turnere rundt med TV/Video-rullevognen. TV/video skal reserveres hos betjenten på JTP. Bo's videofilm skal skaffes.

Bilag
Videobånd