DØK 10 år

1984 - 1994

Udgivet i forbindelse med 10 års jubilæet for Erhvervsøkonomi/datalogi-studiet ved Handelshøjskolen i København

Jubilæumsskriftet findes dels på pdf-format (omkring 23 MB), der er en indskannet version af det oprindelige trykte hæfte (med billeder) i høj og printvenlig kvalitet, og dels nedenfor på HTML-format (uden billeder), der er en bearbejdet (gennemskrevet og bedre kommateret) 2. udgave fra september 2005.


Indholdsfortegnelse:

 1. Indledning
 2. Tiden omkring etableringen af DØK
 3. En studenterkultur fødes
 4. DØK studienævnet
 5. Studievejledningen
 6. Studienævnssekretariatet
 7. DØK intro fra A til Z
 8. DØK-foreningen af 1986
 9. Hvorfor hedder DØK's TMK StudieMøde?
 10. DØK-centrets historie
 11. DØK SMiler
 12. Aktivitetsudvalget
 13. DØK sange - eller et stykke kulturhistorie
 14. Årets DØK'er
 15. DØK Dimittendforeningen
 16. Hvor går de hen, når de går ud?
 17. Indus' brevkasse
 18. DØK-filmen
 19. Datalogiens udvikling på DØK
 20. DIAG-undersøgelsen

Udgivet af:

DØK Studienævnet
Handelshøjskolen i København
Julius Thomsens Plads 10, 2.
1925 Frederiksberg C
Tlf: 38 15 27 27

Redaktion:

Niels Bjørn-Andersen
Morten Vendelø '84
Jan Pries-Heje '84
Morten Borup Harning '85
Søren Tjørnov '90

Chefredaktør og bearbejdning:

Søren Tjørnov '90.

Redaktionen sluttet ultimo august 1994. 2. udgave september 2005.


I forbindelse med jubilæumsaktiviteterne på DØK-studiet, Handelshøjskolen i København, i august/september 1994, ønsker vi at takke følgende virksomheder for deres bidrag:

Unibank
DEN DANSKE BANK
Price Waterhouse
DataCentralen a/s
Kommunedata
Deloitte & Touche
SAS Institute