DØK-filmen

Af Bo K. Larsen '88

For at markedsføre DØK-studiet mere aggressivt, og for bedre at kunne beskrive hvordan og hvad vi arbejder med, er der blevet produceret en video om studiet. Niels-Bjørn Andersen tog initiativ til projektet, da han havde set lignende videoer for andre studier og mente, at det var en god idé for DØK-studiet. Det er ikke vanskeligt at få produceret en video, hvis man har pengene til det, men da det er en knap faktor - også på DØK-studiet - ville det være naturligt at lade en gruppe studerende producere videoen, og på en eller anden måde lade den indgå i deres uddannelsesforløb.

Jeg tilmeldte mig projektet, da jeg på det tidspunkt lige havde redigeret mange timers videooptagelse fra en 3-måneders tur til Australien, og gennem dette arbejde fået stor interesse for video og videoredigering. Desværre var der ikke andre, der tilmeldte sig projektet, men jeg var stadig villig til at gå videre med det.

Projektet blev udformet således, at den færdige video, med dertil hørende skriftligt materiale, kunne indgå i min cand.merc.dat.-uddannelse som et 200 timers fag således, at jeg også fik noget ud at det stykke arbejde, jeg ville lægge i projektet.

Allerede på dette tidspunkt havde jeg ambitioner om at producere en video som 'kunne bruges'. Dette skal forstås på den måde, at videoen på ingen måde - eller i hvert fald i mindre grad - skulle fremstå som en amatørvideo. Jeg gjorde derfor meget ud af at finde det rigtige udstyr. Handelshøjskolen har et videoværksted, hvor studerende kan låne et videokamera til deres projektarbejde, så videokamera og lys var ikke noget problem.

Når man producerer en video, er redigeringen en mindst lige så vigtig del af det færdige stykke arbejde. Handelshøjskolen råder over redigeringsudstyr, men ikke over udstyr til f.eks. at lægge tekster på videooptagelser. Derfor valgte jeg at redigere min video andet sted. Jeg fik kontakt til et videoredigeringsværksted, hvor man kunne leje sig ind, men da de ikke var interesserede i at låne os studiet gratis, skulle jeg ud og finde nogle penge til det.

Indtil nu havde budgettet været på 0 kr., idet udstyret på Handelshøjskolen ikke koster noget at leje. En mulighed var naturligvis at redigere videoen på Handelshøjskolens udstyr, men da mit mål var at producere en professionel video, var dette den sidste løsning jeg ville vælge. Det var derfor meget nærliggende at ansøge DØK-foreningen om midler - ca. 2.500 kr. - til leje af studie, og de penge var de naturligvis villige til at bevilge, da formålet med videoen jo er at markedsføre DØK-studiet.

Sideløbende med dette arbejde gik jeg i gang med at finde ud af, hvad videoen skulle indeholde. At producere en video kræver meget stor forberedelse, da der ellers er for meget spildtid under optagelserne. Jeg udformede derfor først en problemformulering, som kort beskrev hvad videoen skulle indeholde. Dette blev diskuteret med min vejleder, og derefter begyndte jeg at udforme drejebog og manuskript, hvor hver scene meget nøjagtigt blev beskrevet, med kameravinkel, replikker, optagelsessted etc. Dette arbejde forløb over en 3-måneders periode, og i februar 1993 var jeg klar til at begynde optagelserne.

På dette tidspunkt var jeg stadig alene om projektet, trods ihærdigt arbejde med at få flere ind i projektet, og da jeg selv skulle være fortæller på videoen, gav dette et naturligt problem under optagelserne, da jeg ikke kunne være to steder på samme tid. Til alt held har jeg en kammerat, som også er videointeresseret, som var villig til at hjælpe med optagelserne og den hjælp han ydede både med at optage og komme med ideer var til stor hjælp for mig.

Optagelserne stod på i 1-1½ måned, og alt i alt nåede vi op på ni timers optagelse. Redigeringsarbejdet var det sidste der skulle foretages. En tommelfingerregel siger, at 1 min. færdigredigeret bånd tager en time at redigere. Med DØK-videoen var det dobbelte. Det tog to timer at redigere ét minut, hvilket naturligvis skyldtes min manglende erfaring på dette felt.

Resultatet synes jeg selv er godt. Der er altid nogle ting man ønsker at lave om, men set i bakspejlet synes jeg dog, at jeg har nået de mål jeg satte mig: At producere en video som informerer om DØK-studiet og dets indhold, og som samtidig kan bruges til at markedsføre studiet på en konstruktiv måde.