Aktivitetsudvalget

Af Katrine Harning '85 og Malene Sonne '92

Der er tider i enhver DØK'ers liv, hvor han/hun ville ønske, at han/hun havde skrevet dagbog. Som f.eks. når man bliver bedt om at skrive lidt om det arbejde og de resultater, man har været med til at skabe i aktivitetsudvalget for snart temmelig mange år siden. Men her er så hvad jeg kan huske, når jeg graver grundigt i 'gemmerne' - og jeg vil ikke hænges op på noget...

Der kom for alvor gang i aktivitetsudvalget efter rusturen i 1985, hvor traditionen for en semesterstartsfest begyndte. Den gang var vi ikke flere, end at vi kunne sidde ved ét langt bord i mit barndomshjem (der er plads til ca. 30). Her gik det op for 85'erne, at der var andre 84'ere end introvejlederne, hvilket vel var lidt af et held for studiet (ha, ha).

Siden da er der afholdt semesterstartsfest hvert efterår, først et par år i kantinen på Howitzvej, så i kantinen i Nansensgade og så kan jeg ikke følge med mere. Vi fandt hurtigt på traditionen med at spise privat i mindre, tilfældigt sammensatte grupper - hvilket ind imellem var så hyggeligt, at det kunne være svært at tage sig sammen til at tage over på skolen. Men det lykkedes vist som regel for alle på et tidspunkt.

Årets næste aktivitet var julefrokosten. I 1985 blev den afholdt i slyngelstuen på Fabriksvej - og jeg kan i hvert tilfælde huske, at Jan Heje '84 fik en lille rød trehjulet cykel, i stedet for en sortbroget pattegris...(I'll say no more!).

Året efter blev julefrokosten afholdt i Christianshavns beboerhus, samme dag som de fleste havde afleveret opgaver - billig brandert, men sådan er det vist stadig... Al maden blev ordnet i mit lillebitte køkken på 2. sal i Wildersgade. Køkkenbordet var ca. 60x120 cm, og jeg ønsker ikke at huske, hvordan der blev tilberedt mad til 3 årgange på den (manglende) plads!!!. Men så vidt jeg husker, gik festen fint. I julegave fik jeg bl.a. en KÆMPE hvid nat-T-shirt med røde prikker - hvorfor mon det?! At Karin Lomborg '85 fik en nathue, der passede til, var for mig meget mere oplagt....

Så holdt vi julefrokost på Dalgas Have, hvor jeg bl.a. forsøgte at bortvise en, da han insisterede på at kaste rundt med maden - det var mig, den gang som nu, inderligt imod at se, for ikke at sige mærke, leverpostejmadderne flyve gennem luften!

Jeg kan komme i tanke om 3 fastelavnsfester på DØK. Den første i foråret 1986 blev holdt i Marianne Granau '85's lejlighed på Prinsesse Maries Allé. Her skete der lidt af hvert - det er som om folk føler, at de kan tillade sig en masse, når de er klædt ud! Jeg kan ikke huske, om der blev slået katten af tønden...

Året efter holdt vi fastelavn i Studenterhuset i Købmagergade. Denne gange er jeg sikker på, at vi slog katten af tønden - men desværre kan jeg ikke komme i tanke om, hvem der blev kattekonge! Vi har også holdt karneval på Howitzvej, og alle deltagerne kan med garanti huske, at Carse '85 var klædt ud som skotte - rigtig skotte, efter hvad rygtet siger...

Den 4. maj 1986 mødtes omtrent alle DØK-studerende ved Eremitageslottet i Dyrehaven til frokost i det grønne. Solen skinnede fra en skyfri himmel (behøver jeg at nævne, at det var min fødselsdag?) - og alle var ganske forbrændte, inden dagen var omme. Da frokosten mv. var nydt, gik/cyklede/kørte vi alle sammen til Trørød, hvor der var lagkage, boller, te, kaffe og ikke mindst les lanciers i mine forældres baghave. En stor succes.

I 1987, denne gang den 3. maj, mødtes vi igen ved Eremitageslottet. Vejret var tørt men koldt og blæsende. Vi var ikke så forfærdelig mange, det var hyggeligt, men en begrænset succes. Den sidste gang aktivitetsudvalget tog initiativ til at holde skovtur i Dyrehaven, mødte kun en enkelt studerende op - stakkels Jan Heje '84.

Ligeså gik det med kanoturene. Den første (i 89?) var en kæmpe succes. Vejret var pragtfuldt og deltagerne i strålende humør. Der blev 'sejlet' en masse på Mølleåen og Bagsværd sø samt spist og leget foran Sophienholm slot i mange timer. Anden gang var vi kun 6 og vejret var begrænset strålende. Så gik vi bort fra at holde skovture!

Både i 1986 og 1987 blev sommerfesten holdt i Marianne Granau '85's mors have (og hus) i Holte. Det jeg husker bedst er Carse '85, der for rundt og støvsugede myg ned af lofter og vægge! Jeg tror også, det var ved denne lejlighed, at Carsten Kock (nationaløkonomilærer) tændte bål midt på græsplænen, og Marianne Granau '85 måtte ud og lege brandmand og skælde ud... den gang kom en del af lærerne, hvis de blev inviteret.

Siden flyttede vi festen til København, først på Howitzvej siden på Fabriksvej (eller var det omvendt?). Festen foregik indenfor, men vi havde lejet nogle store griller, som var stillet op ude på parkeringspladsen, hvilket fungerede ganske udmærket, selv om det jo ikke er det samme som en havefest.

Det sidste jeg kan komme i tanke om i denne forbindelse er Rocky Horror Picture Show mv. den 31. oktober - 1. november 1986 (midnatsforestilling). Desværre er jeg ikke helt sikker på, at det var aktivitetsudvalget, der stod for dette arrangement - men det var en sjov aften. Mange dage og nætter i forvejen havde vi arbejdet på vore kostumer, og bilerne var ved at køre galt, da 3 små søde DØK-piger gik op ad Sølvgade... De samme 3 havde digtet sange til lejligheden og opførte et lille show, da vi nåede frem til DØK-centret i kælderen på Howitzvej, hvor vi samledes inden biografen. Showet indeholdt bl.a. Jan Heje i gule netstrømper og ikke så meget andet! Meget mere kan der siges om denne aften/nat, men det vil nok kede de læsere, der ikke selv kender historierne...

Aktivitetsudvalget stod også for aktiviteter af mere faglig karakter. Således stod udvalget for et spændende besøg i Den Danske Banks EDB-afdeling. Var det det eneste?

Med slutningen af 80-erne gik Aktivitetsudvalget ind i en periode med nogle ustabile år. Festudvalg blev forsøgt startet hvert år på Intro, men de løb hurtigt ud i sandet efter et arrangement eller to. Først i 1992 lykkedes det at genetablere nogle mere faste grupper igen.

Det nuværende Festudvalg (FU) på DØK startede en septemberdag i 1992, hvor vi - en gruppe fraggler, som af introvejlederne havde fået til opgave at arrangere den første fest på DØK - mødtes.

Allerede på dette tidspunkt kom nogle af vores entusiastiske idéer frem. Vi skulle have lavet badges og FU-tøj, og vi gik i gang med at finde sponsorer. Sidstnævnte blev dog aldrig til noget, men badgene blev lavet. Semesterstartfesten blev planlagt, og vi fandt lokaler hos Studenterforeningen. Det blev ikke sidste gang vi brugte lokalerne her. Festen blev en succes - vi havde gjort os bemærkede. Festen blev evalueret på en restaurant på Vesterbro, hvor forbipasserende senere på aftenen kunne observere en gruppe unge mennesker, som udviste særlige evner for mavedans. Vi blev hurtige enige om, hvor vigtigt det var at få evalueret en fest.

Omtrent samtidig med FU's genopståen gjorde tre piger fra årgang '91 sig bemærkede. De var initiativrige og parate til at arrangere noget anderledes for DØK'ere. Disse tre piger, Kristine Lindstrøm, Josefine Nielsen og Helle Schade - som også går under navnet Møgkællingerne - startede Aktivitetsudvalget igen.

Et af de første arrangementer var drageflyvning i Dyrehaven, som startede i DØK/MØK-centeret, hvor DØK'ere udviste kreative, om end lidt suspekte, evner for dragebygning. Derefter blev eftermiddagen brugt på at få disse tingester i luften - nogle med mere held end andre. Hvem husker ikke Keld Bjarne '89's ihærdige forsøg på cykel igennem Dyrehaven. Da det endelige lykkedes at få een af de endnu hele drager i luften, blev der bundet ekstra snor på, og så endnu mere snor på, så forbipasserende efterhånden blev nervøse for flytrafikken over Dyrehaven.

Der kom i FU efterhånden flere ambitiøse idéer frem om et mere organiseret udvalg, og vi fik to 3-års-studerende til at komme forbi til et møde for at fortælle om udvalg på DØK. Det formelle omkring dagsordener, referater, deltagere med mere blev fastlagt.

Næste arrangement for FU var DØK-glögg i DØK/MØK-centeret. Dette var et meget hyggeligt julearrangement, som er blevet (og forhåbentligt fortsat vil være) tradition på DØK. Da julen var over os arrangerede vi julefrokost for 1. års samt introvejledere og instruktorer, og hvem husker ikke det smukke Lucia-optog, hvor ingen DØK-drenge havde et øje tørt!

Et nyt semester begyndte. Året var nu 1993, og det faldt FU naturligt at arrangere årets anden semesterstartsfest. Studenterforeningens lokaler blev igen taget i brug til en lidt mere spontan fest, hvor vi dansede til den lyse morgen.

Medlemsantallet i FU blev udvidet med tre personer fra vores egen årgang. Det var dejligt med ny inspiration, og dette betød blandt andet, at vi fik vores eget logo til artikler, brevpapir og plakater. Vi opfordrede et par gange, dog uden held, de ældre årgange til at deltage i FU, og FU bestod fortsat af fraggler. Men det var snart tid til et nyt hold fraggler og dermed også friske kræfter til FU.

Næste aktivitet på plakaten fra Aktivitetsudvalget var bowling i Parken. Her mødte spilleglade DØK'ere op til en underholdende kamp om keglerne, som blev afsluttet med fælles spisning på en restaurant på Østerbro.

FU afsluttede året med en midsommerfest for 1. år i Ganløse, hvor der blev grillet, sunget sange omkring bålet og lavet snobrød. Det var et rigtigt hyggeligt 2-dages arrangement og en god afslutning på året.

Så startede et nyt hold fraggler (årgang '93), og det betød fornyede kræfter både til FU og Aktivitetsudvalget. Aktivitetsudvalget markerede sig hurtigt med sport-på-DØK, hvor volley, basket og aerobic blev sat på programmet. Gennem hele efteråret trænede sportsglade DØK'ere en eftermiddag om ugen på Amager.

FU markerede sig ved The Julefrokost - den vistnok største fest på DØK nogensinde - hvor 210 juleglade DØK'ere mødte op med nissehuer til kæmpe tag-selv-julebord, underholdning og dans til den lyse morgen. Lad os håbe at denne succes kan gentages.

FU begyndte at arbejde med en gammel idé om en temafest. Dog var der advarsler fra de ældre årgange om, at DØK'ere ikke gad at klæde sig ud, hvilket til dels også viste sig at være sandt. Efter lidt benarbejde blev resultatet dog en meget vellykket fastelavnsfest, hvor diverse væsener, personligheder og folkeslag - sandsynligvis udklædte DØK'ere - var repræsenteret. Men det var ikke nemt at se. Der blev spist middag, sunget sange og uddelt priser til bedste og værste udklædte.

Da vinteren var over os, og det stod slet til med skisportsmuligheder her i Danmark, arrangerede Aktivitetsudvalget en tur i skøjtehallen. Det var efter sigende en underholdende eftermiddag.

Gennem snart to år har vi i udvalgene fundet ud af, at der ikke behøver at være langt fra en god idé til realiseringen af den. Det at tage et initiativ er ikke noget, der gør ondt, og hele det sociale aspekt ved at være med i disse udvalg, hvor DØK'ere mødes (næsten) helt uden at snakke om faglige emner, både er meget sjovt og lærerigt.