DØK-foreningen af 1986

Af Katrine Harning '85

Vi holdt stiftende generalforsamling tirsdag den 2. december 1986 kl. 19.30 i DØK-centret - vel at mærke i kælderen på Howitzvej! Fremmødt var 'sølle' 13 DØK'ere - hvoraf der skulle 5 i bestyrelsen, 2 skulle være revisorer og en revisor-suppleant, men det kunne jo også lade sig gøre.

Forud for dette møde havde 'DØK-fond'-gruppen gjort et stort stykke arbejde, hvilket havde udmøntet sig i et forslag til vedtægter samt en konstatering af, at det ikke lod sig gøre at danne en egentlig fond (idet en sådanne vistnok skal have en egenkapital på mindst 300.000 kr.) - vi måtte således 'nøjes' med en forening. Fordelen ved en fond lå primært omkring muligheden for at donere skattefradragsberettigede beløb. De på denne aften vedtagne vedtægter er med enkelte mindre ændringerne de vedtægter, foreningen har i dag - og formålet er i hvert tilfælde helt det samme, nemlig kort fortalt at støtte Intro samt studentermiljøet, såvel det politiske som det sociale miljø. Alt sammen på DØK-studiet, naturligvis.

Bestyrelsens, det vil i praksis sige kasserens, første opgave var da også at indkræve kr. 1000,- af hver af 1986's 8 introvejledere, idet pengene snarest skulle bruges til depositum for hytten Klinteborg, som man ønskede at benytte til rusturen 1987. Dengang som nu var foreningens overlevelse afhængig af, at introvejlederne var villige til at afgive deres løn, og da alt andet frivilligt arbejde på DØK var ulønnet, var det heller ikke noget problem. Introvejlederne fik jo også så meget andet ud af deres 'job'!

Det 'daglige' arbejde i bestyrelsen har udviklet sig en del siden den første lidt stille tid. Dels er der jo kommet væsentlig flere studerende og efterhånden en del dimittender til, dels er mængden af aktiviteter vokset med afholdelse af seminarer og udgivelse af Den Blå Bog (der jo af gode grunde ikke udkom de første år).

Afholdelsen af den årlige generalforsamling og gallamiddag ligner derimod sig selv, selv om der naturligvis også her er flere deltagere og lidt flere i smokinger og lange kjoler. Desuden er vi gået bort fra at trække på familiemedlemmer, og betaler os i stedet fra opgaver som madlavning, servering og afrydning. I 'gamle' dage så vi tit ikke mindst Lene Pries Olsen '85 og Karin Lomborg '85s venlige færde, mødre og brødre, når der skulle bruges ekstra hænder.

Kan I huske festtalerne? Jeg tror, jeg kan: På Fabriksvej i '87 var det vor amerikanske ven og gæsteforelæser Salvatore Belardo, der roste DØK og DØK'erne, så det 'drev af væggene', og i '88 på skolen i Gladsaxe (?) var det Benedikte Due-Thomsen '84s far, som var uddannelses-chef i IBM. I Studenterforeningens lokaler i '89 var det Ole Andersen, chef for en masse DØK'ere i Privatbanken (og den aften tydeligt påvirket af 'De lange næsers dag'). Så var vi to år i træk i Valby Medborgerhus, hvor Niels Bjørn holdt talen det ene år og direktøren for Institut for Fremtidsforskning det andet. De sidste to år har vi så været hos Serapions-Ordenen på Frederiksberg, hvor jeg tror festtaleren er 'udeblevet'. Næsten hvert år har vi skrevet og indbudt undervisningsministeren til at holde festtalen, men han har hidtil pænt takket nej og undskyldt sig med 'vigtigere' sager - men nu er han jo 'skiftet ud', så det kan være, det kan lykkes...

Jeg håber og tror, at alle DØK-studerende synes, at det var en god idé, vi fik den gang i 1986. Jeg synes, vi har fået meget godt for pengene - og glæder mig til, at der sker meget mere de næste mange år. At have siddet i bestyrelsen gennem en årrække er - som så meget andet frivilligt arbejde - noget man mest gør for sin egen skyld. Dels er det jo hyggeligt, dels er det rart i højere grad at kunne være med til at bestemme, hvad der skal ske og hvad pengene skal gå til, dels er det lærerigt at deltage i bestyrelsesarbejde.

God fornøjelse til de næste mange bestyrelser for DØK-foreningen!