DØK Intro fra A til Z

Af Thomas Hensing '89 og Niels Henrik Kaae '84

DØK Intro er ikke kun Handelshøjskolens længste og bedst organiserede introduktionskursus. Det indeholder nemlig det bedste af universitetets og HHK's elementer samtidig med, at kurset introducerer de studerende til HHK's bedste studium. Med disse ord, samt klare statistikker der viser, at intro-kursister har en langt højere beståelsesprocent, er fraggler (kælenavn for 1. års-DØK'ere) i en dekade nu blevet truet til at deltage i dette uhyre intensive forløb. Kurset har nemlig 100% fagligt samt 100% socialt indhold, og det ledes af ældre studerende, der således får brændt alle deres pædagogiske og organisatoriske ressourcer af ved denne sensommerlejlighed.

DØK Intro afspejler i virkelighed hele DØK. Alt hvad der undervises i og sker på studiet skal der fortælles om på Intro. Vi bringer her en lynintroduktion til DØK Intro.

Auktionen, der altid holdes på rusturens sidste dag, lige inden busserne kommer, er en spøjs og indbringende affære. Her har fragglerne gennem tiden lagt ikke ubetydelige summer for forskellige madrester og ikke mindst deres egne bortblevne trøjer, jakker, ure, briller, underbukser mv. Og auktionariuserne/introvejlederne har år efter år med stor iver, opfindsomhed og (u)hæderlighed prakket alle disse forskellige overskydende ting og sager på fragglerne. Købemotiverne er forskellige ... der punges ud både fordi man absolut ikke kan komme hjem uden visse personlige ting (mistet i ugens løb), fordi man netop mangler 4 pakker smør og 2 våde rugbrød - og endelig fordi man skal vise alle sine medstuderende, hvilket enormt handelstalent man har. F.eks. ved at købe den samme spegepølse for kr. 45,- tre gange i træk - og så gnave den i sig med ½ kg sukker på.

Besøgsaftenen på rusturen er en af ugens højdepunkter. Der rengøres, pyntes op og kokkereres flittigt af fragglerne, der håber at kunne gøre et godt indtryk på alle de ældre DØK'ere, når disse ud på eftermiddagen dukker op. Inden den altid dejlige middag i den altid stuvende fulde spisesal, kan de 'nye' og de 'gamle' så sidde sammen i solen og snakke over en øl - eller måske spille rundbold eller fodbold. Samtidig er det en vældig god og hyggelig lejlighed for de ældre DØK'ere til at hilse på deres holdkammerater, som de har savnet hele sommeren.

Con Amore ... for ingen DØK'ere bliver introvejleder for pengenes skyld. Det er altid lysten og interessen der driver værket - lønningerne fra HHK bruges til omkostninger ved introforløbet, og resten doneres til DØK-foreningen. Og 'kærligheden' til introvejleder-jobbet har gennem årene været stor. Nogle gange for stor, således at introvejledergruppen fra start af har været enorm. Visse år helt op til 25 DØK'ere - men heldigvis falder der så altid nogle fra, som alligevel ikke kan få fri fra arbejde eller passe alt introarbejdet ind med ferieplaner mv.

Det gode Råd til De Studerende: DSR - som i dag næsten er 'DØK Studerendes Råd' med alle de kollegiale poster DØK har fået besat gennem DSR. De nye DØK'ere får nærmest DSR ind med modermælken. Ikke fordi der under introforløbet holdes smædetaler for DSR og imod MS, men fordi det kommer til at fremstå ret tydeligt, at DØK-studiet på efterhånden ret mange områder støttes af og har tilknytning til DSR.

Eksamensformer og fagbeskrivelser, HHK's opbygning og studiestruktur - det er alt sammen nogle af de mere seriøse punkter, der i løbet af introforløbet gennemgås for de nye DØK'ere. Man kan faktisk sige, at det er emnerne på fragglernes allerførste forelæsninger. For det foregår oftest sådan, at introvejlederne simulerer lærere ved at tegne og fortælle ved tavle og overhead.

Forbryderalbummet er et uundværligt redskab under introforløbet på DØK. Første dag fotograferes alle de nye DØK'ere - og allerede næste formiddag udleveres et komplet katalog med disse billeder i - selvfølgelig påført navne og telefonnumre. Selvom der ikke også er profilbilleder, som i et ægte forbryderalbum, så er det en stor hjælp til at finde vej den rette vej gennem den store navne- og ansigtsjungle, som det er pludselig at møde 100 'fremmede'. Navnelegene er selvfølgelig også med til at hjælpe på dette (se nedenfor).

Gå-i-byen-aften for fragglerne og introvejlederne afslutter den første uge på højskolen og varmer op til rusturen. Der reserveres et stort bord på en af byens drukrestauranter (f.eks. Bryggeriet), hvor fragglerne lærer hinanden at kende i det københavnske selskabsliv. Allerede på disse aftener er de mere intime kontakter mellem fraggler gennem tiden skabt. Se under æ.

Hemmelig ven-legen er den ofte effektive og altid sjove måde, hvorpå de nye studerende sættes til at være hemmelig ven for en eller anden af sine nye studiekammerater. En af disse er ligeledes sat til at være hemmelig ven for en selv. Ud over selvfølgelig at give hver enkelt af de stakkels nye og usikre fraggler en indre ro ved at vide, at man et eller andet sted har en ven, så udmønter det sig også traditionen tro i masser af sjove, kærlige, betænksomme og til tider direkte 'fedtende' vennetjenester. F.eks. redning af senge, anretning af lækre frokosttallerkener, gaver i form af blomsterbuketter, drikkevarer mv. Se endvidere under æ.

Introducerende og indlærende navnelege - elsket af mange, hadet af endnu flere - men ikke desto mindre et af introforløbets obligatoriske punkter. De forskellige navnelege kan faktisk være ret skægge og udfordrende - men er ofte udsat for en del muren i krogene, for 'det er da kun noget for børn' og 'åh nej - det kejtede jeg også rundt i, i gymnasiet'. Årsagen hertil er selvfølgelig, at man er bange for at dumme sig overfor alle de andre, fordi det er svært at lære og kunne så mange nye navne. Alt i alt har fragglerne det sjovt med alle disse navnelege, der (sammen med forbryderalbummet, se ovenfor) er med til at fjerne en af de mest elementære adgangsbarrierer for at komme til at lære de andre at kende, nemlig ikke at kunne deres navne.

Jubilæum - DØK-studiet er ikke alene om at have jubilæum. Fantastisk nok så har Niels Kaae '84 og Thomas Hensing '89 tilsammen 10 års jubilæum (5+5) som introvejledere - HURRA!

Kiosken på rusturen er blandt de mest velassorterede her i landet. Der fås alt fra øl, slik, kondomer og chips, til smøger og letlæselige kulørte blade. På trods af, at alt sælges til rene discountpriser, medfører kioskens tilstedeværelse ofte personlig ruin for flere fraggler. Se under Ø.

Lappe-DØK'er-showet er introvejledernes indslag sidste aften på rusturen. Her udleveres og hædres alle de forskellige fraggler, der har gjort sig særlig godt eller uheldigt bemærket i løbet af ugen. På en herlig og til tider pikant måde lykkes det ofte for dette anderledes arrangement at ramme plet, når særheder som 'Årets Sødeste Fraggle' eller 'Årets Monster Fraggle' skal overrækkes lappe-DØK'er-prismodtagerne. I 'gamle dage' på DØK lavede vejlederne også en egentlig revy. Denne er med tiden blevet en del af lappe-DØK'er-showet, hvor den indgår som underholdning mellem prisuddelinger, som et slags Oscar-show.

Møde op i parker rundt omkring i byen, det er det allerførste, man overhovedet bliver bedt om at gøre på DØK-studiet. På denne måde møder de nye DØK'ere først 8-10 af deres studiekammerater, inden alle samles på HHK. At starte med at spise morgenmad sammen på et tæppe i solen i en af Københavns (ofte) dejlige parker eller haver er selvsagt en vældig hyggelig og udbytterig tradition, der år efter år har været med til at sørge for, at rigtig mange DØK'ere er kommet godt fra start.

Natløbet på rusturen er en trættende og sen affære - men huskes af de fleste som en skæg og spændende begivenhed. De forskellige grupper, bestående af både fraggler og introvejledere, sendes rundt fra post til post i hele området omkring lejren. Her udsættes de for forskellige socialt aktiverende, interessante eller ydmygende opgaver. Hvem husker ikke den obligatoriske 'tøjkæde', hvor alle skulle klæde sig splitterravende på en kold og mørk grusvej, i et forsøg på at lave en lang kæde af tøj, bælter, sko, cigaretter, medbragte ølflasker mv.? Kun forudseende vejledere havde taget tre lag tøj på.

Olympiaden er altid et fast indslag på rusturen. En sund sjæl i et sundt legeme er en af hemmelighederne bag DØK's succes, og allerede på rusturen sikrer vejlederne, at fragglerne får den fornødne motion. En særlig variant er handicap-rundbold, hvor fragglerne simulerer blinde, døve og gangbesværede. Dette sikrer altid et rimeligt antal besøg på skadestuen, heraf den dobbelte betydning af handicap-rundbold.

Pengene går til DØK-foreningen. Ingen tvivl om, at DØK-foreningen er den store vinder af Intro. De første år måtte vejlederne selv indbetale de beskattede penge, hvilket fristede enkelte 'strå-vejledere' til at beholde de SU-belastedes honorarer. De seneste år er forretningsgangen lagt om, så DØK-foreningen nu direkte får de prekære midler. Se også under Con Amore.

Quiz-skattejagt. Hvordan får fragglerne viden om HHK, beset bygningerne, lært hinanden at kende, motion, frisk luft og intellektuelle udfordringer? Naturligvis på den højskole-baserede skattejagt. Gåder skal løses og sange skal digtes i mindre grupper, for til sidst at blive fremsunget for hele årgangen.

Rektor bør give DØK'erne en behørig velkomst. De får velkomstbreve fra rusvejlederne, fra studenterorganisationerne og naturligvis fra Lise Hansen. På den første dag byder Niels Bjørn-Andersen, rusvejlederne og kendte DØK'ere velkommen - rektor har de seneste år været forhindret, men det forlyder, at han måske næste år vil give de nye studerende den velkomst, som de fortjener.

Sangbogen er et fuldstændig glemt klenodie i DØK Intro-galleriet. Oprindeligt lavet til Intro 1985 og løbende udvidet år efter år med DØK-sange og andre sange, så den nu indeholder cirka 130 sange. Desværre bliver bogen ikke brugt mere på Intro. Hvor er den?

Tag røven på fragglerne' er et fake-arrangement, der efterhånden har overlevet i mange år på rusturen. For at leve op til studienævnets krav om seriøse indslag på rusturen indgår der et imaginært arrangement på et ubekvemt tidspunkt. F.eks. var der i 1992 annonceret et ualmindeligt kedsommeligt foredrag om noget i retning af 'balancen mellem pengemarkeder og varemarkeder' kl. 08 om morgenen efter en festaften. Som regel bliver fragglerne glade for at opleve, at disse arrangementer er fake-arrangementer, men dette år havde mange af fragglerne set frem til dette foredrag, bl.a. havde de fleste forberedt sig grundigt ved at læse det udleverede materiale om emnet. Rusvejlederne måtte i hast foregive at tale i telefon med foredragsholderen, og herefter annoncere den sørgelige nyhed, at foredraget var aflyst.

UBM (United Business Machines) er oprindeligt udsprunget af Panalba-casen, der bygger på hændelser omkring den skruppelløse amerikanske medicinalfabrikant Upjohn. Fragglerne spiller bestyrelses-rollespil, der placeres i et etisk dilemma. Skal de tilbagekalde den sundhedsfarlige fotoplasmaskærm og udbetale erstatninger (løsning A), eller skal de fortsætte salget samt bestikke dommere og embedsmænd (løsning E)? Til evig forbløffelse for vejlederne vælger de fleste grupper løsning E, og den efterfølgende diskussion stopper aldrig. UBM-casen er løbende blevet udviklet, således at rollerne nu er blevet mere nuancerede, og grupperne bl.a. modtager telefax under bestyrelsesmødet. Casen har været brugt siden 1985.

Vejledermanualen beviser, at DØK'erne har taget egen medicin! Vejledermanualen er en Mintzberg-standardisering af processer og output. Forretningsgangene er dokumenteret, og ruskurset er sikret i ISO 9000-lignende standardisering, der ikke levner plads til fejltagelser. Detaljerede evalueringsskemaer sikrer hvert år, at kurset overholder selv den strengeste fraggels forventninger. Ruskurset er således HHK's mest veltilrettelagte og velgennemførte kursus overhovedet!

Weekender for vejledere er introvejledernes forberedelseskurser. Disse er i sandhed mini-ruskurser med et højt kvantum skønsang og socialt samvær. Weekenderne udviklede sig et år så meget, at det blev for meget for DØK-foreningen. Et excessivt overforbrug blev fordømt, men det rygtes, at weekenderne stadig er højattraktive.

Xanthipper på DØK er en sjælden, men kærkommen fugl. Allerede på Intro er manglen tydelig, hvor det nok så kendte pige-netværk introduceres. Men at være kvinde på DØK kræver en særlig personlighed. Fraggelinen kan enten slå på en software-taktik og tilpasse sig drengenes behov, eller hun kan køre hardware-linien, og udvise ufølsom inkompatibilitet over for tøsesind.

Yndige omgivelser omgiver rusturen: Fårevejle - Jægerspris - Auderød - Langeland - Ganløse. DØK Intro finder altid sted i de skønneste omgivelser på særligt udvalgte DØK-hoteller med konferencefaciliteter. Oftest med strand og skov som naboer. Dannebrog vejrer på den høje flagstang, hvor fragglerne synger morgensang. Solen skinner altid, og vi er kun blevet smidt ud een gang (Auderød, 1991).

Zzzz - morgenvækning. Det gode selskab på rusturen, samt den velforsynede bar, kan til tider give bagslag den følgende morgen. Derfor har rusvejledergruppen udviklet et særligt transportabelt morgenvækningssystem bestående af suppegrydelåg, der under store kraftanstrengelser slås sammen af den stærkeste rusvejleder.

Ægtepar på DØK forekommer i stor stil. Mange par har gennem tiden fundet hinanden på DØK Intro. At kalde kurset for et ægteskabsbureau ville være en overdrivelse (se bl.a. under xanthipper). For vejlederne er det en enestående lejlighed til at blive husket for noget godt - eller måske finde en ny kæreste. Adskillige DØK-par fandt hinanden på Intro!

Øldrikkeri er en væsentlig bestanddel af rusturen. For de mere hæmmede er det en forudsætning for socialt samvær og for de tørstige en uudtømmelig kilde til inspiration. Således kan der på en rustur blive konsumeret over 3000 øl, og en enkelt DØK'er er rekordindehaver med over 100 øl på fem dage!

Årlig rustursfestaften er et landemærke i DØK-verdenen! En festmiddag, hvor fragglerne for første gang (og for nogle også for sidste gang) ser hinanden i festskrud med slips og lange kjoler. Lækker mad ledsager rørstrømske taler, og afsluttes med lappe-DØK'er-showet (se ovenfor). En aften, hvor civilisationen trodser de ofte interimistiske hytters interiør, hvor taget løfter sig og de nye ser lyset. Hvem husker ikke festmiddagen i Ganløse i 1987, hvor DØK'ere med fjerne horisonter og universelle perspektiver havde hængt en globus op over hovedet på deltagerne. En fast tradition var indtil for få år siden tillige at danse Les Lanciers, men dette er midlertidigt udeladt af vejledermanualen. Måtte Les Lanciers komme tilbage igen!