Indledning

Af Søren Tjørnov '90

Erhvervsøkonomi/datalogi-studiet - hvem kan i daglig tale finde på at kalde det andet end DØK - har nu eksisteret på Handelshøjskolen i København i 10 år.

I løbet af de 10 år er elleve årgange, omkring 900 personer, startet på et studium, der begyndte sin tilværelse i kaos og modgang, men som nu har udviklet sig til et højt værdsat studium - både blandt de studerende og på resten af Handelshøjskolen, men også hos aftagerne, det danske erhvervsliv. Der er i dag dimitteret over 100 personer fra DØK, heraf lidt over 80 som cand.merc.dat. I de kommende år vi antallet stige stødt, hjulpet af de store årgange fra '90 og frem.

Redaktionen af denne bog har forsøgt at samle en række af de tråde, som tilsammen har gjort, at der på DØK opstået et fagmæssigt og socialt miljø, der er attraktivt for både lærere og studerende. Den indeholder især historierne om det, som ligger uden for forelæsningslokalerne, om det sociale miljø som blev opbygget af ingenting, og som der stadig bliver bygget videre og ændret på.

Uden at have det store indblik i situationerne på andre videregående uddannelser, så tror jeg, at DØK er noget helt unikt blandt alle danske uddannelser. DØK har i vidt omfang har givet, og giver stadig, DØK'ere mulighed for selv at forme deres studium - ikke blot ved at planlægge deres eget snævre studieforløb, men ved at kunne påvirke deres eget og deres studiekammeraters vidtfavnende akademiske miljø flere år frem i tiden.

Jeg er selv kommet til lidt over midtvejs, men det betød ikke, at tingene var gjort i forvejen for en. Alle steder, hvor man havde mod og energi til at tage fat, var der brug for en hjælpende hånd. Når man tænker tilbage, så er det utroligt, at så mange traditioner og faste gøremål kan opstå i løbet af så kort tid. Mange mærkedage på DØK stammer helt tilbage fra de første årgange af DØK'ere. Gad vide, hvad de tænkte dengang, og hvordan mon DØK havde set ud, hvis de havde vidst, hvordan studiet ser ud her 10 år senere?

DØK er stadig et ungt studium, selvom der teoretisk set har kunne passere to generationer af DØK'ere gennem det. Der går nok mange år endnu, før det kan slutte op i rækken af mere kendte studier. Men DØK'ere er begyndt at sprede sig som ringe i vandet i erhvervslivet, så måske ligger den dag ikke så langt ude i fremtiden.

Selv om DØK en dag skulle gå hen og blive et 'gammelt' studium, så vil jeg håbe, at studerende og lærere bliver ved med at holde det ungt.