I 1994 havde DØK 10 års jubilæum som studium. I den anledning blev der udarbejdet et jubilæumsskrift, som jeg var redaktør på.

Fra 1992-1994 var jeg med i redaktionen af studiebladet 'DØK SMiler' (SM i titlen står for StudieMøde; oprindelig var bladet blot et referat fra disse møder), og jeg nåede at være med til at lave 25 numre. Det lykkedes mig at gemme næsten alle artikler + at få opsporet de fleste efterfølgende numre.

I fire år var jeg introvejleder på DØK, heraf de sidste tre år som administrator. Introforløbet på DØK var stærkt struktureret og veldokumenteret, og vi udarbejde hvert år nogle digre håndbøger, der meget detaljeret beskrev hele forløbet og samtlige aktiviteter.

Nogle opgaver
Et par usædvanlige opgaver fra min tid som cand.merc.dat.-studerende, der efterhånden er mere af historisk værdi end faglig/metodisk relevans.

I december 1995 lavede jeg sammen med Thomas Hensing og Birger Larsen en eksamensopgave som afslutning på faget World Wide Web. Det blev til en ret let læselig og forståelig introduktion til VRML, gennemgang af nogle browsere og redigeringsprogrammer, beskrivelse af sproget samt en diskussion af VRML's rolle som nyt medie set forhold til det etablerede medie, HTML. Der vises en række praktiske anvendelsesområder for VRML, og afslutningsvis diskuteres fremtidsmulighederne, herunder VRML som grundlag for et egentlig cyberspace. Også virtuelle samfund som fx AlphaWorld (senere ActiveWorlds) inddages. Opgaven, med titlen "Fra HTML til VRML", fylder omkring 598 KB som HTML-dokument eller 1032 KB som pdf-dokument.

Fra august 1994 til september 1995 lavede jeg sammen med Thomas Hensing, Birger Larsen og Thomas Rasmussen en afløsningsopgave i faget 'Virtual Reality. Det var et studieprogram (fag med 1-6 deltagere), som vi selv havde lavet. Opgaven indeholder en analyse og klassificering af en række visualiseringsteknikker, et optimalt design af en virtual reality-brugergrænseflade til håndtering af store informationsmængder, et tilpasset design som er overkommeligt at implementere, beskrivelse af implementeringen ved brug af Sense 8 WorldToolKit, et VRI HMD (virtual reality-hjælm), en Logitech 3D-mus og et 3D-hovedsporingssæt, brugervejledning til systemet samt en opsamling på de sammensparede erfaringer ved udvikling af et VR-system.

Kildekoden til hele systemet kan downloades som en zip-fil (2658 KB). Den må benyttes frit af enhver der ønsker at bygge videre på hvad vi har lavet. Det eneste vi kræver er, at du sender os et e-brev for at fortælle, at du benytter vores kode. Læs dog først opgaven, den indeholder bl.a. en vedligeholdelsesvejledning med instruktion om kompileropsætning og lignende. Det hele blev kodet i Visual C++ 2.0 med brug af specielle Sense 8 WorldToolKit-biblioteksfunktioner.