Opsætning og teknik

Et hvert blad har sin egen typografi. Det betyder at det ser ud på nogenlunde samme måde hver gang.

Makroen
SMiler bliver sat på fuldstændig den samme måde hver gang. Til dette findes en oldgammel WP 5.1 makro med navnet Formater (sandsynligvis lavet i 5.0 eller 4.2 i sin tid), hvori alle faciliteterne ligger. Det er vigtigt at alle medlemmer af redaktionen lærer at bruge makroen, således at arbejdet lettere kan fordeles på flere personer. Nedenfor er indholdet af Formater makroen gengivet:

	{Udskriv}vnHP!LaserJet!III{Retur}
	{Retur}
	{Retur}
	{Format}dgnCG!Times{Retur}
	{Retur}
	12{Retur}
	k{Blok}{Home}{Home}{Venstre}{Slet Fremad}j
	{Hent}smiler\smiler\format{Retur}
	{Afslut}{Retur}
	{Retur}
	{Typogram}Hsmiler\smiler\smiler.lib{Retur}
	{Fortryd}

Forklaring: Først vælges printer og skrifttype (HP LaserJet III og CG Times 12 pkt.). Så hentes format ind, som er standkoder ved programstart, det som mange kender som "skjulte koder". Den indeholder bla. indstilliner af linieafstand, tabulator, margin og spalter. Til sidst hentes smiler.lib ind, som er en lille typogramsamling med to typogrammer 1/2 linie som bruges hvis man har brug for lidt plads, og derfor laver mindre afstand mellem afsnit (alle afsnit) i en tekst, og overskrift, som markerer overskriften med Helvetica 16 pkt bold og laver afstand til teksten nedenunder.

Når man starter, forudsættes det at der i WordPerfects standardindstilling til placering af dokument (eks. c:\wp51\dokument) laves et katalog med navnet smiler. Heri lægges alle teksterne som skal med i det aktuelle nummer. I dette katalog laves endnu et katalog med det samme navn (smiler). Her i lægges alle smiler-filerne (informat, formater.wpm, format, smiler.lib og forside). Hvis man ændrer standardindstillingen, er man også nødt til at ændre stibetegnelsen i makroen! Makroredigering ligger på Ctrl-F10, hvor man så skriver sti og navn til makroen man vil oprette/ændre.

Når man har formateret en side, flytter man helt op til toppen og sætter spalter til (på alt-F7,1,1). Overskriften skal også være med i spalterne. Den markeres med typogrammet (marker først med blok, F12, og så alt-F8,1), og man husker at der ikke skal være mellemrum til teksten nedenfor, det er indeholdt i typogrammet. Man skal ikke bruge for lange overskrifter, og hvis de deles over to linier, så er det bedst at lave en efter første linie, ellers strækkes teksten for meget. Det er bedst hvis man bruger de samme overskrifter til de faste artikler hver gang.

Få orden på artiklerne
Når redaktionen samles og indlæggene vælter ind, så prøver man at få et overblik over hvor meget man har, og hvad det fylder. De samles alle på en eller to maskiner, hvad man nu har til rådighed. De bliver hentet ind og renset fuldstændig for alle de vilde koder som folk har det med at fylde deres dokumenter med. Så behandles dokumentet som beskrevet ovenfor, Formater-makroen køres, spalter slåes til, overskriften markeres med typogrammet og teksten skrives ud. Nu ved man hvor meget teksten fylder, og så kan man gå igang med at læse korrektur, og eliminere stave- og sproglige fejl.

Når en tekst er blevet gennemlæst af mindst et par redaktionsmedlemmer, og de alle har markeret hvor der skal rettet og laves ændringer, så kan man sætte sig og rette det i teksten, og skrive den ud igen. Husk at holde styr på forskellige versioner af dokumentet!

Superlederen
Placeres øverst på side 2. Man bruger en leder til, hvad en leder nu skal bruges til, nemlig at sidde og resonere over livet (på DØK), og hvad der er sket siden sidste nummer. Nogle gange er der ingen, som har følt sig i stand til at skrive en sådanne leder (husk at det er søndag eftermiddag), og så er det bare blevet til lidt om, hvad bladet indeholder. En gang var det også normalt at sende et smil de redaktionsmedlemmer, som ikke kunne være med til det aktuelle nummer.

Informat
Dette er den firkant som står nederst på side 2 (gengivet på næste side), hvori der står en række praktiske oplysninger. En del af dem er faste, og resten skal der ændres på fra gang til gang. Under Redaktionen skriver man alle de som har været med til at redigere bladet (ikke de som har skrevet). Næste formøde og produktionsmøde bestemmes af redaktionen i den aktuelle situation, men det kan være en god ide at planlægge et halvt år frem i tiden. Ved resten af oplysningerne skal der selvfølgelig ske mere radikale ændringer i omverdenen for at man ændrer på dem.

DØK SMiler udgives af DØK SMiler redaktionen. Trykning finansieres af DSR, medens udsendelse er reklamefinansieret.

Redaktionen

Malene '92, Tjørnov '90, Hensing '89

Næste formøde

Mandag den 3. oktober 1994

Næste produktionsmøde (deadline)

Søndag den 9. oktober kl 1600 på edb-vejlederkontoret på JTP

Oplag

250 til afhentning i DØK/møk-centeret
110 sendes direkte til overbygningsstuderende
40 udsendes af dimittendforeningen
25 sendes til diverse institutter og lærere

E-mail adresse

smiler@cbs.dk

Tryk og foldning

Trykning foretages på DSR's trykkeri på Nansensgade, og foldes af redaktionen.

Indlæg til bladet

Alle indlæg skal så vidt muligt sendes som e-mail, overhændes i WordPerfect-format på en diskette til et medlem af redaktionen, eller afleveres i en lukket kuvert i postkassen i DØK/møk-centeret (husk at skrive SMiler på kuverten). WordPerfect-versionen spiller ingen rolle.

Placering
Når man har fået overblik over hvor meget de enkelte indlæg fylder (antal sider og spalter) kan man begynde at finde frem til, hvordan siderne skal brydes op. Dertil laver man en miniversion af SMiler, foldet ud af et A4 papir, som man har skåret i mindre stykker. Så kan man sidde og markere på de enkelte sider, hvad der skal placeres på dem.

Traditionelt placeres de vigtige og seriøse tinge forrest i bladet (festindbydelser, indkaldelser til møder, jobannoncer, Studinævnsreferater ol.) medens artiklerne i den mere løse ende (Indus brevkasse og Fastfood-i-byen) placeres sidst.

Når man medtager fotografier er der flere måder at gøre det på. Der er næsten aldrig plads til at man kan sætte et helt fotografi ind på en side, så i stedet laver man et passende hul i siden med en linial og en kniv, hvorpå billedet bliver klæbet på bagsiden af teksten, med billedet opad. Hvis man endelig skal have et helt 13x10 cm billede med, så er det næsten for lille til en side i bredden. Så kopierer man det færdige A3 ark med påklæbede sider ned til A4, og sætter først til sidst billedet på. Så kan det lige være der i bredden.

Igennem årene har der selvfølgelig været en masse smarte personer, som har foreslået at vi går over til at bruge PageMaker eller lignende til at sætte SMiler i. Men det vil være at skyde temmelig højt over målet. Med WordPerfect og den makro der hører til er arbejdsformen så supersimpel og hurtig at alle kan finde ud af den med det samme. Opklæbningen på A3 papir gør at man direkte kan klippe teksten i stykker med en saks og placere spalterne anderledes hvis det er nødvendigt. Samtidig kan alle stadig deltage i processen, modsat med PageMaker, hvor det bare er 1-2 personer, som sætter hele bladet.