Redaktionen

Redaktionen er hele tiden åben for nye medlemmer, og enhver som har lyst til at give en hånd med, om det så bare er for en enkelt gang, er velkommen. Nye medlemmer hverves blandt de nye studerende, i den periode hvor de er mest modtagelige og man kan bilde dem hvad som helst ind, august måned, samtidig med introforløbet. Som regel er der mindst eet redaktionsmedlem som samtidig er medlem af Introgruppen, hvilket gør at man let kan promovere redaktionsarbejdet. Der deltages traditionelt også i en præsentationsrunde sammen med de øvrige subgrupper på DØK.

Der er selvfølgelig behov for en form for ansvarsfølelse overfor gruppen, hvilket gør at man pænt melder afbud, hvis man ikke kan komme til et møde, eller meddeler hvis man kommer for sent.

Arbejdsbelastningen består af to møder pr. nummer: Et formøde af forholdsvis kort varighed (helt ned til 15 minutter), som holdes omkring en uge før produktionsmødet, hvor selve bladet produceres. Det kan til gengæld godt tage lang tid; det korteste er omkring 5-6 timer. Dertil kommer lidt løst arbejde ind imellem hvis man selv vælger at skrive en artikel, eller skal finde nogle som skal gøre det. Og så er der kun tre små ting mere, nemlig at bladet skal trykkes, foldes og udsendes.

Til hvert nummer er der en ansvarshavende redaktør (fin titel!). Det er samtidig personen som sørger for at lave indholdsfortegnelsen, folk melder afbud til, som sørger for at der nogle som er ansvarlige for alle artiklerne osv.

Alle artiklerne bliver gerne afleveret til et medlem af redaktionen. Hvis der en gang imellem skulle være en DØK'er som kan tænke så langt som at lægge en artikel i postkassen i DØK/m`k-centeret, så må man heller huske også at tømme den.

Der er ikke noget egentligt mål for hvor tit SMiler skal udkomme, eller hvor tykt det skal være. I tidligere år har det udkommet noget oftere end det gør nu (dengang ca. en gang om måneden, 8-9 gange årligt). Det var heller ikke så tykt (12-16 sider) modsat nu om dage hvor det let når op på omkring 20-24 sider. Det skyldes selvfølgelig at den samme information fordelt på færre numre giver flere sider. Men også at der igennem tiden er kommet mere information til, at redaktionen er blevet dygtigere til at indsamle information, og at der er flere ting som folk har haft lyst til at skrive om osv.

Nedenfor finder du en liste over redaktionsmedlemmer pr. september 1994. Vær venlig selv at vedligeholde den.

NavnÅrgangTelefonnummerAlternativ nummer
Thomas Hensing198931 19 09 43
Søren Tjørnov199033 27 93 4433 27 94 26
Inder Sapru199039 29 53 30
Malene Sonne199231 24 40 7838 15 27 29
Flemming Larsen199243 73 96 32
Sune Hansen1993
Tomas Krag (TT)199331 22 88 31
Tanja Skovbjerg199338 15 39 10
Palle Mertz199431 67 26 02
Jonas Bechlund1994
Kristian Kreiner1994
Faisal Ramzan1994
Toke Breer-Mortensen1994
Nikolaj 'Leo' Hendel1994
Søren Petersen1994
Jens W. Christensen1994
Thomas Johansen1994
Mesut Aydas1994
Henrik Nielsen1994
Michael Staunæs1994
Jesper 'Dino' Dinesen1994