Møder

Det passer fint med opgaver, studiebelastning og informationsmængde hvis man lader SMiler udkommer 7 gange om året. Her er et forslag til hvornår:

Det kan måske være smart hvis man aftaler udgivelsesdage et semester af gangen, og så bringer datoerne i det første nummer. Så kan man planlægge lidt efter det, og når alle mulige irriterende personer ustandselig kommer rendende for spørge om hvornår det nye SMiler udkommer (selvom det altid har stået på side 2 i det forrige nummer i hele deres studietid!), kan man bare henvise til udgivelsesplanen.

Formøde
Er som regel er meget kort møde, men det gælder alligevel om at få samlet så mange af redaktionsmedlemmerne. Det bliver for det meste placeret midt på dagen, medens de fleste er i skole. Hvis man ikke kan komme, og man har fået opsnuset noget om en artikel, videregives oplysninger herom til et andet redaktionsmedlem.

Der laves en oversigt over artiklerne. Først på linien skrives aktikelnavnet, så navnet på skribenten og så navnet på det redaktionsmedlem som er ansvarlige for tilvejebringelse. Mange gange sidder man selvfølgelig om kommer i tanke om at "når ja, vi skal jo også lige have en artikel om ..." og så har man ikke noget oplagt emne til en forfatter. Men så er det op til den ansvarlige at finde en skribent.

Listen kopieres til de opmødte medlemmer, og en kopi hænges ligeledes på nogle af tavlerne i DØK/m`k-centeret. Den ansvarshavende redaktør er ansvarlig for at de medlemmer som ikke er til stede, og som har fået tildelt nogle artikler, får dette at vide.

Det er bedst hvis ansvaret for artiklerne deles ligeligt ud på redaktionsmedlemmerne, selv om den ansvarlige overhovedet ikke kender den person som vedkommende skal have en artikel fra. Men så kommer vedkommende til det ... og adressen står i adresselisten!

Produktionsmøde
Det er der hvor bladet laves. Processen er beskrevet andetsteds, så her følger nogle andre råd. Det er vigtigt at man tager sig god tid til dette møde. Hvis man mødes søndag kl 1600, så er det ikke praktisk muligt at lave andre ting denne dag (så som at komme hjem og læse), idet er typisk SMiler nok ikke kan laves på under 5-6 timer. Nogle gange tager det også længere tid, men det kommer an på hvor meget der pjattes. Det gælder også om at skabe lidt hygge, så det er en god idJ hvis der er en som har bagt kage. Og så får vi jo også diæter fra DSR, hvilket gerne afstedkommer et mindre burgerorgie. Læs mere om dette andet steds.

Trykning
Det er ikke nødvendigt at trykke mere end een person, idet man ikke skal lave andet end at lægge et stykke papir i maskinen, trykke på 520 og så vente 7 minutter før den er færdig. Men hvis flere gerne vil lære hvordan man gør, så er de meget velkomne til at gå med. Man er gerne lidt usikker den første gang. Men sådan er det jo med så meget ...

Foldning
En rigtig sur tjans, men jo flere der er med, des mindre sur bliver den. Det er vigtigt at dette aftales på forhånd, således at det ikke hænger på den som trykker og nogle få personer som vedkommende kan finde frem.

Udsendelse
Kan gøres samtidig med at der foldes. Det er kun overbygningen som skal have tilsendt, så det drejer sig om omkring 150 breve som skal pakkes.

Fordeling af arbejdsopgaver
Det gælder om at alle medlemmer af redaktionen kan varetage alle opgaver ved udarbejdelse af et nummer. Samtidig bliver det surt hvis det er de samme som hver gang står og varetager de mindre skægge tjanser. Det er gerne de tjanser som ligger efter formøde og produktionsmøde. Måske er det en ide at lave en plan over hvem som har lavet hvad i tiden løb?

I appendiks E er der lavet et skema hvor man kan holde styr på hvem som har varetaget hvilke opgaver (trykning, foldning, udsendelse, reklame). Hvis man ikke bryder sig om det, så kan man bare lade være med at bruge det. Det er også derfor det står til sidst.