Indledning

Gennem de sidste seks år (juni 1994) er DØK SMiler udkommet mere eller mindre (mest mere) regelmæssigt. I løbet af de seks år er redaktionen blevet skiftet ud indtil flere gange. Nogle redaktionsmedlemmer har deltaget i redaktionsarbejdet i mange år, andre var kun med få gange. Men for alle gælder, at de har været med til at vedligeholde et fælles skriftligt forum for den gruppe på omkring 400-500 personer som kalder sig DØK'ere.

DØK SMiler er et sted hvor information samles, og distribueres ud til hele aftagergruppen på samme tid. Det gælder om at leve op til hvad der står på forsiden om "information om hvad der sker på DØK". Men det er også meget vigtigt at informere om hvad der er sket på DØK.

Det er et sted hvor alle kan komme frem med deres mening. Det er der altid et par stykker som gerne vil. Men ret tit skal man også presse folk for at få deres mening frem, hvilket giver redaktionen et temmelig stort ansvar for at få de rigtige ting med.

Denne håndbog er skrevet for at bevare en række af de mange ting som har udviklet sig i løbet af årene. Samtidig vil det forhåbentlig gøre det lettere for nye redaktionsmedlemmer at komme ind i arbejdet.

Det er ikke meningen at håndbogen skal følges slavisk, redaktionen til hvert nummer er selvfølgelig enerådende. Men forhåbentlig vil det sørge for en form for kontinuitet i arbejdet med bladet, samt forhindre at de samme overvejelser skal gennemgåes igen og igen. Desuden er der altså bare en hel ting her i livet som kun kan gøres på een måde...

Hvis du synes at der er noget som mangler, eller er forkert i denne vejledning, så sig endelig til eller ret selv, det hele hjælper med til at gøre den bedre.

Hvis du vil læse mere om hvordan SMiler opstod, så er der i Appendiks D gengivet historien om SMiler, skrevet af Morten Borup '85, som den blev bragt i DØK 10 års jubilæumsskrift, august 1994.