Budget

Vi har ikke direkte nogle kontante penge, eller en konto at råde over. Men skidtet skal jo trykkes et sted, og eftersom DØK stiller op under DSR, og DSR herved får en masse rare penge til at lave studenterpolitiske aktiviteter for, så falder der også noget af på SMiler. I praksis udmynter det sig i at vi ikke betaler noget for at få kopieret hos DSR.

Men alligevel skal vi lave et budget en gang om året. Det skal ske lige omkring årsskiftet, og hvis man er heldig så bliver budgettet godkendt uden videre en gang hen på foråret (måske får man endog også besked her om!). Budgettet kan f.eks udarbejdes i fællesskab på det sidste produktionsmøde for året.

Budgettet skal indeholde et overslag over hvor mange kopier vi forventer at forbruge i det kommende år. Hvis vi laver 7 numre om året, med 28 sider i hvert (14 kopitryk), og det skal laves i 500 eksemplarer, så bliver det ialt 49.000 tryk. Den interne afregningspris hos DSR er vistnok 50 øre pr. kopi, så det bliver ialt 24.500 kr. Men det er egentlig underordnet, vi skal blot opgive et budgetteret antal kopier. I appendiks C er der givet et eksempel på et budget.

Hver måned indberettes vores kopiforbrug af trykkeren til DSR's forretningsfører, som så holder styr på vores forbrug i forhold til budgettet. Budgettet må ikke overskrides. Men hvis man har behov for det, og eks. ikke har kopier nok tilbage til det sidste nummer, så må man sørge for at søge om at få forhøjet budgettet.

Hvor der til gengæld kommer penge ind i spillet er når vi snakker om diæter. Til heldagsmøder af en vis varighed (det som hedder heldags) yder DSR diæter på maks. 40,00 kr. per person. Man lægger selv ud til, hvad der nu fortæres, og sender en regning (det er bedst med en rigtig momskvittering, som man altid kan bede om at få udstedt) på beløbet til DSR's forretningsfører. Eksempel: Fem personer spiser burgere fra DSB grillen for ialt 350,00 kr. Derefter sender man kvitteringen til forretningsføreren, og får refunderet penge svarende til fem personer (200,00 kr.). I appendiks B er der givet et eksempel på et brev til DSR vedr. vores diætudbetaling.

Diæterne skal indgå i budgettet ligesom kopierne, bortset fra at man her sætter beløb på. Hvis der eksempelvis er 12 personer i redaktionen, hver person har 40,00 kr. pr. gang, og der laves 7 numre om året, så skal budgettet lyde på 3.360 kr. til diæter.

For året 1994 er der budgetteret med 26.600,00 kr. til kopiering, 3.200,00 kr. til diæter. Hvad der er forbrugt er vist noget der skal følges op på...

Skægt nok har vi lagt mærke til at der sættes et samlet beløb af til produktion af SMiler, hvor i både trykning og diæter er indeholdt. Så hvis man får udbetalt flere penge til diæter end der er budgetteret med, så tages pengene bare fra kopikassen...

En gang søgte vi også om at få dækket vores udgifter til udsendelse til overbygningn. Den gik ikke, men hvis man vil have dækket den slags, så skal man ansøge Fælleskollegiet om det. Bare gå i gang med det.