Reklamer og udsendelse

Rent faktisk har der aldrig været een eneste reklame i SMiler. Det var ellers meningen, men alt hvad der har været gennem tiden har været jobannoncer. Men dem har der også været en del af.

For at få en reklame/jobannonce med skal man betale 500,- kr. Så bliver den placeret på side 3, eller en efterfølgende ulige side hvis der er reklamer på de forgående. Bagsiden koster 700,- men det der har vi vist heller aldrig haft noget placeret.

En gang imellem kan man diskutere hvad der hører ind under reklamer. Man kan anskue det fra den vinkel, at enhver jobannonce i virkeligheden giver en job-chance for en DØK'er, og at vi så ikke burde tage penge for den. Men i så fald kan man bare hænge annoncen på opslagstavlerne i DØK/m`k-centeret. Vi skal have penge for det.

Hvis man har set et godt tilbud som man gerne vil meddele til alle DØK'ere, går det ikke at klippe annoncen ud, og så bringe den i fuld format. Så kan man skrive en lille notits et eller andets sted om det, og gengive lidt af ordlyden.

Reklameindtægterne bruges til at udsende SMiler til overbygningen. Derfor gælder det om at have en stabil reklamestrøm. Eventuelt kan man huske folk på dette via en notits, idet det ikke burde være nødvendigt at gå ud og opsøge reklamer, for at det kan løbe rundt. Men hvis der en dag skulle være nogle som har lyst at organisere det, så har projektet hermed fået sin velsignelse. Portoen købes på posthuset eller man låner en frankeringsmaskine hos DSR, JTP 4. sal, som så sender en regning, og kuverterne scores på Handelshøjskolen (det må den da unde os). Adresselabels bestilles hos matrikelmedarbejderen et par dage i forvejen.

Nedenfor er der plads til at der kan føres en form for regnskab med hvor mange penge der er i reklame/portokassen:

SMiler nr.PrimosaldoReklameindtægtPortoudgiftUltimosaldo
501000,00475,00
51
52
53
54
55
56
57
58

En gang i tidernes morgen var der en gang ikke flere penge tilbage i portokassen. Vi ansøgte og fik bevilliget penge til udsendelse af DØK-foreningen. Men da vi på daværende tidspunkt brugte omkring 3325,- kr på udsendelse om året, var det ikke noget som DØK-foreningen ligefrem med glæde så frem til at have som potentiel fast udgift. Et brev blev sendt til samtlige overbygningsstuderende hvori de blev bedt om at indsende 25,- kr. til DØK-foreningen som så skulle dække portoudgifterne for eet år.

Vi har ikke brugt een eneste krone af de penge endnu, idet vi har haft reklamer nok lige siden. Rent faktisk ved vi ikke engang hvor mange som har indbetalt 25,- kr.