Faste artikler og leverandører af materiale

Det er en kæmpe fordel at have faste leverandører af materiale til SMiler, samt artikler som går igen i næsten hvert eneste nummer. Faktisk er næsten hele SMiler bygget op omkring faste artikler.

Herunder følger en liste med en lille beskrivelse over nogle af de faste artikler som har fundet vej til SMiler i løbet af de seneste par år. Nogle af artikelserierne er ikke mere at finde i SMiler, men er alligevel medtaget for at give en ide om hvad der tidligere har været medtaget.

Indus brevkasse
Den legendariske brevkasse, som behandler alle emner (dog helst med en form for relation til MINIX) uden at det giver nogen mening for læserne. Skrevet af Inder Sapru '90.

Inspector strangers krimiquiz
Mindst lige så hovedløs som Indus brevkasse, og det er totalt umuligt at finde løsningen på de gåder som der ikke er. Skrevet af Henrik Holde '90.

Fastfood-i-byen
SMilers mest trofaste madspalte. Har efterhånden fået gennemspist sig igennem de fleste af Københavns burgerbarer og snedige små fastfood-steder, med vanlig sans for usmagelig for at sætte nogle helt overdrevne måltider til livs. Skrevet af Thomas Hensing '89 og Søren Tjørnov '90.

Studienævnsmøder
Referater fra Studienævnsmøder er ikke offentligt tilgængelige, men det er en tradition at et af medlemmerne (altså af de 4 studerende) skriver et indlæg om hvad der er blevet besluttet og diskuteret osv.

StudieMøde
Strengt taget er StudieMødet den egentlige årsag til at SMiler eksisterer. Sørg derfor altid for at der er et referat af hvad der er blevet besluttet og diskuteret på eventuelle StudieMøder.

Eksamensopgaver/godkendelsesopgaver
Selvom det er den samme slags opgaver som stilles i de samme fag år efter år, så er det alligevel spændende for de øvrige årgange (samt ens egen) at læse om hvordan det er gået med en opgave. På denne måde kan de øvrige årgange også følge med i hvor langt man er kommet osv.

Indbydelse til besøgsaften
Skrives hvert år af Introgruppen, og bringes i det sidste nummer før sommerferien. Er en indbydelse til besøgsaftenen som ligger midt i rusturen, og henvender sig til alle DØK'ere. Hvis Intro møder op med den samme artikel som sidste år, blot med ændrede datoer og tidspunkter, så lad være med at bringe den. Læserne er for pokker ikke dumme!

DØK-foreningens bestyrelse
Referat af det seneste bestyrelsesmøde i DØK-foreningen. Det er vistnok referanten fra mødet som også skal skrive et indlæg i SMiler.

DØK-foreningens arrangementer
Vil gerne omfatte diverse seminarer, manuduktioner og den årlige generalforsamling med gallafest bagefter. Til seminarer er det godt at have fundet en skribent på forhånd.

Diverse DØK-gruppers arrangementer
Hvis de kan finde ud af at indlevere noget, og redaktionen kan finde ud af få bladet ud inden alt for mange deadlines er blevet overskrevet, så bringes diverse invitationer gerne. Er for det meste noget fra aktivitetsgruppen og festudvalget. Og når aktiviteterne er blevet afviklet, så bringes gerne et referat herfra.

Adresselisten
Dukker kun op een gang om året. Se beskrivelse af hvordan man laver den andetsteds.

OS/2-Workplacen
En OS/2-klumme som bringer nyheder om det nyeste på denne front, samt giver DØK'ere svar på spørgsmål og lignende om OS/2. Skrevet af Peter Holm '90.

Studievejlederen
Deltager altid, om så ikke for andet en at informere om de nyeste åbningstider. Bringer også nyheder på SU-fronten, husker på vigtige tilmeldingsfrister osv. Bliver skrevet af Studievejlederen.

Superlederen
Er beskrevet andet sted, og er den eneste artikel som redaktionen helt sikkert skriver. Skrives samtidig med at bladet samles.

Hønsehuset
Møgkællingernes sladderspalte, hvor i de sidste nye rygter om DØK'ere bringes (helst noget om hvem der har været sammen med hvem).

'Alles jokes
Fuldstændig respektløse vittigheder serveret af Palle '93. Huske at censurere de mest sjofle og sexistiske væk.

Horrorskopet
Vistnok stærkt inspireret af Indus brevkasse, og den har heller ingen hoved eller hale. Forskellige skribenter fra redaktionen fyrer den af i sidste øjeblik, med Tanja '93 i spidsen.