Appendiks C

Søren Tjørnov
Rektorparken 1, 826
2450 Kbh SV

Frederiksberg lørdag den 24. december 1994

Handelshøjskolen i København
DSR
Att.: Forretningsføreren
Dalgas Have 15

Budget for DØK SMiler, 1995

Udgifter til produktion og trykning:

7 numre med et sidetal på 28, hvilket giver betyder at der skal tages 14 kopier pr. nummer. Der kalkuleres med 500 eksemplarer af hvert nummer.

7 numre * 4 kopier * 500 eksemplarer = 49.000 kopier.

Diæter til 16 personer, * 40 kr. pr. person.

7 numre * 16 personer * 40 kr. = 4.480,00 kr.

Med venlig hilsen

Søren Tjørnov
Stud.merc.dat. (DØK '90)
DØK SMiler redaktionen