Appendiks A

Vedr. din adresse i matrikelsystemet

Din adresse i matrikelsystemet er beskyttet af registerloven, og må derfor ikke uden videre overdrages til en privat organisation.

Da DØK Foreningen, herunder DØK SMiler redaktionen, i denne forbindelse er en privat organisation, kan din adresse ikke uden dit skriftlige samtykke indgå i DØK SMilers adresseliste, der udkommer sammen med DØK SMiler den 10. oktober 1994.

Hvis du ikke har noget imod, at din adresse og telefonummer offentliggøres i DØK SMilers adresseliste, skal du returnere vedlagte blanket til DØK-sekretariatet i udfyldt stand senest fredag den 30. september 1994.

Du kan enten selv aflevere blanketten i postkassen uden for DØK-sekretariatet eller du kan lade postvæsenet bringe den frem.

Erfaringsmæssigt glemmer mange studerende at meddele DØK-sekretariatet når de flytter, hvilket gør at vi ikke umiddelbart kan stole på oplysningerne i matriklen, og vi beder dig derfor at anføre korrekt adresse, telefonnummer og arbejdstelefonnummer på blanketten.

Undskyld besværet, men sådan er reglerne

Venlig hilsen

Lise Hansen


Videregivelse af adresse til DØK Foreningen/DØK SMiler

Undertegnede giver hermed sit samtykke til, at undertegnedes navn, adresse og telefonnumre videregives til DØK Foreningen/DØK SMiler.

De videregivene oplysninger må indgå i DØK SMilers adresseliste, samt anvendes til udsendelse af DØK SMiler.

- - - Obs Obs Obs Obs Obs Obs Obs Obs Obs Obs Obs - - -

Hvis du undlader at indsende denne blanket med korrekt udfyldt navn, adresse og telefonnumre, så vil du ikke modtage DØK SMiler fremover!

- - -

Navn (brug blokbogstaver)

Gade/vej og nummer

Postnummer og by

Telefonnummer

Arbejdstelefonnummer

Dato

Underskrift

Denne blanket kan indsendes til:

Handelshøjskolen i København
DØK sekretariatet
Julius Thomsens Plads 10, 2. sal
1925 Frederiksberg C

Med venlig hilsen

DØK SMiler redaktionen