Nyt fra studievejlederen

Efter en lang pause i skriveriet her til SMiler er en gammel tradition taget op igen. Jeg vil derfor allerførst rose folkene bag det 'nye/genopståede' SMiler for deres kamp for at bevare DØK-studiet's frieste organ.(stående bifald. Red.) Jeg har denne gang valgt en opdeling således at beskederne er rettet ind efter årgang.

DØK 1. år
I har nu været i gang i knap et halvt år. Ja tiden den flyver af sted. Det vil den også gøre, når I nu får den individuelle godkendelsesopgave i økonomi. Husk i denne sammenhæng, at det er ikke tilladt at udveksle dokumenter/papirer mellem hinanden, men man gerne udveksle mundtlige beskeder og arbejde sammen om 'knække' en problemstilling, bare det ikke forgår på skrift.

En god ide er at få etableret nogle læsegrupper, hvor man kan diskutere pensum og løse opgaver sammen. Dette gælder både i datalogi, organisation og økonomi. Fordelen ved en læsegruppe, er den psykologiske kontrakt der opstår. På en eller anden måde har man nemmere ved at være ansvarlig overfor sine medstuderende fremfor ens underviser eller instruktor.

DØK 2. år
Sidste år måtte 28 DØK-studerende gå den lidt tunge vej til re-eksamensbordet i finansiering og økonomistyring. Heraf mangler stadigt nogle stykker at bestå, hvilket bliver til det 3. forsøg. Bemærk, at det ikke skyldes, at de bare var for 'dumme'. Generelt set skal man være glad for et 5 tal i dette fag, da 03 efter undervisernes opfattelse er ensbetydende med, at man har forstået og kan gengive pensum. Hvad kan I gøre for at undgå samme situation? Jo, udover at læse pensum grundigt bør og skal I stille spørgsmål til underviseren i det splitsekund I ikke har forstået, hvor han/hun står og siger. Hvis I ikke forstår det, så.....

DØK-studienævnet har allerede flere gange gjort opmærksom på den karakter-vridning, der var mellem økonomi på 2. år og andre fag. Dette har bl.a. resulteret i, HHK har haft det oppe til diskussion mellem alle institutterne. Resultat; institut for finansiering og institut for national økonomi svarede: "Nå". Det er op til læseren selv at udlede en morale her.

DØK 3. år
I nærmer jer afleveringsfristen for jeres informationsbehandlingsprojekt. Held og lykke. Husk at denne eksamen tæller 3 vægte. Den samlede karakter for denne eksamen skal sammen med samfundsfagseksamen (tæller 1 vægt) giver 6,0.

Cand.merc.(dat.)
Så er det lykkes at få alle fagene for foråret 98 på DIVE. Som hovedregel kan I regne med at DIVE er stedet, hvor man kan læse fagbeskrivelserne. Tilmeldningsblanketten er altså ikke helt korrekt nu. Faget ES: EnterpriseSystemer udgår og DIA: Implementation af Distribuerede Internet Applikationer er nyt. Afleveringsfristen var 1. december, men du kan stadig nå at ændre dine fag til fagkombinationsændringen den 27. februar.

Der versere rygter om at Jon DØK '94 (jop@mindless.com) er i gang med at etablere to studiekredse. Den ene vil være en slags viderebygning på IØ-faget, og den anden er LTV: Ledelse og innovation i Teknologi og Vidensintensive virksomheder. Interesserede kan henvende sig hos Jon.

Fælles
Tilsidst er der blot tilbage at ønske Jer alle sammen en rigtigt god jul og godt nytår.

Venlig hilsen
Kresten Finsen Nielsen
DØK-studievejleder