Nyt fra studienævnet

Så er nyt fra studienævnet tilbage med en beretning om de to første studienævnsmøder i det nye år. Endnu en sæson er således startet med en stor del af den eksisterende besætning ombord.

Konstituering
På det første møde i året konstituerer studienævnet sig altid. Dette indbefatter godkendelse af studielederens mandat, samt valg af næstformand, samt valg til forskellige udvalgsposter. Niels Bjørn-Andersen, der blev valgt for en toårig periode sidste år, fik således sin studieledermandat "godkendt" af studienævnet, hvor også undertegnede blev, som de studerendes repræsentant, genvalgt som næstformand. Stedfortræder for Studielederen er stadig Jan Pries-Heje. Blandt de studerende blev Flemming Larsen'92 valgt til dispensationsudvalget, og Bo Hauerberg'96, der er de studerendes nye 1.års repræsentant, blev valgt til ansættelsesudvalget. Endelig sidder Kenneth Gram'95 i ankenævnet.

Samfundsfag 3.år
Eksamensformen i faget samfundsfag blev endnu engang diskuteret på det første studienævnsmøde. Det blev således vedtaget at den skrevne rapport skal være 10-12 sider og eksamenstiden 30 minutter. Det lå ikke klart hvorvidt at der skulle være forberedelsestid – men vi insisterede, som studerende, på at få dette – med henvisning til at kunne udfold sig mere kreativt og sikkert – uden at skulle lære udenad.

Intro'97
Intro'97 er ligeledes blevet behandlet i studienævnet og de formelle rammer for intro-forløbet blevet fastlagt. Der er således blevet stillet den samme budgetramme til rådighed for intro som sidste år – stadig med den klausul at penge til tøj og lignende skal komme fra eksterne sponsorer. Der lægges op til en væsentlig revidering af intro, hvor kontinuiteten af de enkelte aktiviteter kommer i centrum. Der arbejdes i højere grad med at få intro til at udgøre en mere aktiv del af studiestarten – hvor holdningen under introforløbet skal danne grundlaget for et senere aktivt studieforløb. Studienævnet har i den forbindelse udarbejdet en anbefaling til de nye studerende, hvor der lægges vægt på udvalgsaktivitet og engagement. De nye studerende opfordres til at tage del i alle aktiviteter fra starten – således at det bliver den brede skare af studerende der igen er en del af det studiemiljø der har gjort os så eftertragtede i erhvervslivet...

VTM
De "gamle" VTM lærere har meddelt at de ikke længere vil stå for VTM faget. Studienævnet har derfor bedt Søren Wenneberg fra LPF (Ledelse, Politik og Filosofi) om at tilrettelægge et lignende fag. Wenneberg af fremsendt et godt forslag som skal behandles på næste møde. Søren har endvidere lagt op til dannelsen af forskellige studiekredse som ligger sig tæt op ad VTM faget – så folk med mere "filosofiske" tilbøjeligheder skal måske være opmærksomme på disse muligheder fra efteråret 97.

At være opmærksom
Der er mange flere ting på tapetet for det nye år – og derfor også stadig mange strøtanker. Der er derfor ting som kan komme op igen som nok skal kunne skabe lidt debat. F.eks. er datalogiundervisninger på alle 3 årgange på mellemudannelsen under mere eller mindre revision. Rygterne om hvordan det var sidste år – kan derfor ikke altid tages for givet. Det er derfor vigtigt at følge de forskellige reformgruppers arbejde – eventuelt gennem mafiaen! (Det bedste sted at holde sig orienteret!) Der er endvidere igen tale om hvilket navn DØK skal have i fremtiden. Er datalogi det rigtige udtryk/signal at sende eller skal navnet også revideres??? Der tales om at afholde en idekonkurrence igen (der er sidste afholdt en sådan for 4-5 år siden), som skal afgøre om der findes nogle gode alternativer. Endelig tales der igen om at flytte DØK bort fra JTP til andre lokaler – der er intet besluttet og tankerne er stadig på et meget ukonkret stade. Vær dog alligevel klar til at have en mening, når den tid kommer.

Jonas Bechlund '94