DØK-foreningens bestyrelsesmøde den 27. februar 1997

Hos:
Bo

Tilstede:
Erik '90, Veronica, Kjell, Jesper, Bo

Afbud:
Erik '95, Iben

Dagsorden:

 1. Valg af referent
 2. Godkendelse af referat fra sidste møde
 3. Meddelelser til/fra kassereren
 4. Ansøgninger
 5. Løbende aktiviteter
 6. Udeståender
 7. Gallafest
 8. Revision af vedtægter
 9. Seminarer
 10. Manuduktioner
 11. Næste møde
 12. Eventuelt

Ad. 1
Kjell meldte sig

Ad. 2
Referatet blev godkendt

Ad. 3
De sidste udestående regninger er blevet betalt. Der er kommet flere indbetalinger til dimittendforeningen, hvor der i øvrigt er blevet afholdt bestyrelsesmøde. Erik har just modtaget de sidste regninger fra sidste års gallafest. De er allerede betalt.

Ad. 4
Vi har modtaget en ansøgning fra festudvalget om underskudsgaranti til en fest. Dette blev bevilliget.

Ad. 5

 1. Erik '95 mangler stadig at få hængt trofæskabet op i DØK/MØK-centeret. Sonne havde ellers medbragt det gamle trofæ, og han vil også prøve at huske det til næste gang.
 2. Datoen for gallafesten er stadig fastsat til enten d. 15. november 1997 eller alternativt d. 8. november 1997. Datoen skal snarest bekræftes og distribueres, via vores nye flotte hjemmeside (Sonne), DØK-Smiler samt e-post (Sonne?).
 3. Erik '90 skal kontakte Serapion med henblik på leje af lokaler. Endvidere opfordres alle til at udtænke forslag til underholdning. Sonne har en kontakt til Kokken & Havfruen, der ligger inden ved Kongens Nytorv. Han har mødt nogle af kokkene på en skiferie og det lyder som om, at vi vil kunne gennemføre en realistisk arrangement i de omgivelser, men vi skal lige have nogle yderligere oplysninger med hensyn til pris og betingelser for arrangementet - Sonne følger op. Forslag til underholdning: De skøre tjenere: 33 97 89 89
 4. De vedtagne reviderede vedtægter skal renskrives - dette vil Bo tage sig af. Efterfølgende skal de lægges på vores hjemmeside for alle at beskue (Sonne).

Ad. 6
Seminaret om præsentationsteknik er stadig under planlægning. Et forslag til et andet seminar kunne være en case over forandringsprocesser i Unibank (Kjell er kontaktperson) - dog skal der koordineres med dimittendforeningen, i det de muligvis har noget lignende på bedding. Seminaremner bedes også overvejes af alle. Evt. gentagelser af Java II og Internet II.

Ad. 7
Erik E. har lovet at udarbejde et forslag til "hvervekampagne" til manuduktør-koordinator og maile det til Sonne med henblik på videre distribution. Erik E. skal endvidere skaffe manuduktionsmappen fra Tania.

Ad. 8
Næste møde finder sted d. 25. marts 1997 kl.1800 til spisning og kl. 1900 til møde hos Jesper Sonne, Peder Hvidtfelt stræde nr. 14. BEMÆRK!! den ændrede adresse.

Ad. 9
Sonne har gjort et stort stykke arbejde for at lave om på vores hjemmeside. Bl.a. er der blevet lavet en CV-side for hver person. Veronica var overrasket over at der var en hel side om hende på nettet. Hendes kritikpunkt bestod dog blot i, at det havde været rart på forhånd at vide, at der ville komme en sådan side. Hermed skal der også komme en opfordring til alle om at sørge for at give et CV til Jesper.

DØK-foreningens formand, Kjell Wittmaack har valgt at trække sig ud af bestyrelsen i utide, som følge af voldsomt arbejdspres uden for foreningen. I henhold til vedtægterne er det op til bestyrelsen af konstituere en ny formand - der vil således ikke være behov for at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Konstituering af den nye formand vil finde sted på næste bestyrelsesmøde. Jesper Sonne har på forhånd meddelt at han gerne stiller op til posten.

For referat - for sidste gang

Kjell Wittmaack '92


Vi beklager!
Der indsneg sig desværre fejl i DØK foreningens referat af bestyrelsesmødet den 27. januar 1997 fra forrige nummer. Punktnummereringen i dagsordenen forsvandt ved redigeringen.

Vi beklager.

redaktionen