Referat af DØK-foreningens konstituerende bestyrelsesmøde d. 5. december 1996

Tilstede:
Kjell '92, Iben '94, Erik '95, Erik '90, Jette '93, Bo '96 og Veronica '95.

Dagsorden:

  1. Valg af referent
  2. Godkendelse af referatet af generalforsamlingen
  3. Valg af sekretær
  4. Valg af formand
  5. Meddelelser fra kassereren
  6. Ansøgninger
  7. Eventuelt
  8. Næste møde

Valg af referent
Ja, det blev jo mig, eftersom jeg ikke kunne finde rundt på Frederiksberg..

Godkendelse af referatet af generalforsamlingen
Godkendt uden indvendinger.

Valg af sekretær
Bo '96 strittede ikke imod..

Valg af formand
Kjell blev genvalgt.

Meddelelser fra kassereren
Regnskabet for gallafesten skulle være i hus. Der var af flere årsager et større underskud end sidste år. Der er blevet indført Concorde, hvilket skulle lette jobbet. Endvidere er formuen blevet indsat på en investeringskonto til høj rente.

Ansøgninger
Der blev indleveret en regning fra intro's fotofragglevideoaften. Tilskuddet var 30 kr pr. person, og der var mad til 65 personer. Endvidere blev der indleveret en regning for juleklippeklistrehyggeeftermiddagen, og den lød på ca. 600 kr.

Eventuelt
Vi vil sætte et glasskab op i DØK/møk, hvori vandrepokalen for "Årets DØK'er" bl.a. vil kunne ses.

Næste møde
Blev aftalt at være tirsdag d. 28. januar klokken 18.00 hos Iben.

For referatet
Veronica '95