Nyt fra studievejlederen

Long time no hear. Tjaa, der har været noget travlt på studievejledningen, men her er jeg altså tilbage igen.

Der har været noget omtale i pressen omkring en ny multimediauddannelse på HHK. Det vil jeg gerne understrege ikke er sandt. Altså at det ikke er en ny uddannelse ;-)

Der er tale om, at studerende på cand.merc.(dat.) har mulighed for at foretage sig en specialisering i multimedia. Det er altså ikke en ny cand.merc.-linie, men blot et tilbud til studerende på cand.merc.(dat.).

Specialiseringen består af et antal fag, der ligger indenfor rammerne af den eksisterende studieordning for cand.merc.(dat.). De fag der udbydes i denne færdigpakke kan dog sagtens tages uafhængigt enkeltvis. Alle har stadigvæk lige muligheder for de samme fag.

Der vil blive holdt en præsentation for samtlige fag for efteråret '97 og foråret '98 i april/maj måned. Her vil alle tredie års og studerende på overbygningen blive inviteret. Hvis man har udbydende spørgsmål til multimediaspecialiseringen kan man tage kontakt til Jan Pries-Heje.

Der er ved at blive taget initiativ til at studiehåndbøgerne for både HA(dat.) og cand.merc.(dat.) kommer på internettet.

Cand.merc.-studerende kan annoncere efter virksomheder til at skrive projekter i. Det kan gøres via CBS-Projektbørs. Den ligger på adresse www.cbs.dk/proboers og der en lavet en kategori specielt til os. Den hedder Information teknologi. Prøv den, prøv den. Det er trods alt et par DØK-studerende der har lavet den.

Jeg skal på kursus den 4. dec, så derfor er der lukket på studievejledningen denne dag.

Og til udlandet
Jeg holder juleferielukket fra den 16. dec. til den 10. jan. Begge dage inklusiv. Jeg vil lave en forward-fil på min email adresse dat/OEFAK@cbs.dk, så det er muligt at skrive til mig. Jeg kan ikke sige hvilke dage jeg vil tømme min postkasse, da jeg vil rejse rundt i denne periode. Så kom med jeres akutte problemer inden, ikk'.

Husk jeg er til for jer.

Venlig hilsen

Kresten Finsen Nielsen
DØK-studievejleder