Nyt fra studienævnet

Vi nærmer os med hastige skridt årets sidste studienævnsmøde som afholdes sidst i december. Der har kun været hold ét et enkelt møde siden sidste Smiler - men der er dog sket meget andet siden.

Strategiseminar
Der er blevet afholdt et heldags strategiseminar i regi af DØK studienævnet, hvor rigtig mange lærere og studerende deltog. Formålet med dette seminar var at diskutere DØK's fremtid og hvorledes undervisningen kunne tilrettelægges i den forbindelse. Det blev til en lang dag med en masse gode ideer til forbedringer. Vi må nok se i øjnene at DØK står over for en svær opgave når undervisningen skal tilrettelægges i fremtiden. Der synes at være markant forskel på de mennesker der startede på studiet for 10 år siden, og så dem vi ser i dag. Resultaterne er simpelthen ikke gode nok, og der må således sættes målrettet ind for at bibeholde DØK's gode ry i erhvervslivet. Studienævnet har således fået et omfattende materiale at arbejde videre med, hvilket vil blive tydeligt allerede til næste år.

Fremtidige tiltag
Det må således forventes at hele mellemuddannelsen tilrettelægges anderledes end det sker i dag. Alle forhold lige fra intro til afsluttende projekt, skal uddanne de studerende både faglig og personligt, og dermed skabe de DØK'ere erhvervslivet tydeligvis kender: Nemlig de målrettede og engagerede personligheder. Der vil også blive afholdt studiemøder for at give alle en mulighed for at give deres bud på fremtiden. Jeg håber meget at alle vil deltage aktiv i denne udviklingsproces - det vil være af afgørende betydning for fremtiden.

Beslutninger
Studienævnet besluttede at ændre eksamensformen for 3.år, hvor eksamen nu varer 30 minutter i stedet for 20. Dette skulle give en mere fair vurdering, der skulle give plads for mere aktiv indlæring under eksmanen.

Næste møde
Næste møde i studienævnet afholdes d.20 december og alle er selvfølgelig velkomne til både dette og til formødet. Kom og vær med - det er her fremtiden bestemmes...

Jonas '94