Nyt fra studienævnet

Som det hører sig til i ethvert nyt nummer af DØK SMiler bringes hermed "Nyt fra studienævnet. Der skal fra os i nævnet lyde et stort velkommen til alle nye studerende, selvom mange af de studerendes repræsentanter allerede er kendte ansigter.

Hvorfor et studienævn
Studienævnet er det styrende organ som er tættest på de studerendes hverdag. Studienævnet består af 4 lærere og 4 studerende, som har til opgave at udstikke studiets fremtid i undervisningsplaner, dispensationer, fagtilbud, undervisningsbetaling, intro og så videre. I øjeblikket er dine repræsentanter Gram'95, Nana '93, Flemming '92 og undertegnede som næstformand og besiddende æren af at skrive disse indlæg til SMiler.

Afbud fra flere lærere
Dette år'96 er startet med en række afbud fra ellers kendte undervisere på 1. og 2. år. Finn Gilling har været nød til at koncentrere sig om HA og Jens Aaris Thisted har meddelt at han ikke længere kan varetage økonomistyring på 2.år. Olaf Rieper som har undervist i metode på 1.år for årgang 94, har ligeledes meddelt sin afgang. Det er således mest af tidsmæssige årsager at disse afgange sker, men mon ikke det bør starte en vurdering af de enkelte underviseres forhold på studiet. Som studerende er vi meget fokuserede på egen motivation, men hvorledes kan denne opretholdes hvis underviserne er uinspirede og umotiverede?

DIVE status
Per Beining '92 overtog fra 1/1-96 opgaven som udvikler og administrator af DØK's Informationssystem DIVE. Hans arbejde har været tydeligt besværliggjort af en temmelig ustabil WWW-server på IT Service Centers HP3 Unix-maskine, men resultatet er alligevel blevet en ny og flot version af det gammelkendte system. Systemets anvendelighed er nu udvidet til at indeholde alle fag på mellemuddannelsen for alle 3 årgange. Specielt på 1. og 2. år er fagene godt med at udlægge relevante plancher og noter fra undervisningen på nettet, selvom enkelte fag halter bagud. 3.år er ikke rigtig kommet i gang endnu men dette forventes at ske snarest.

Frivillige øvelsesopgaver på 1.år
Gennem det sidste år har der været mange forskellige forslag om hvorledes undervisning, godkendelsesopgaver og øvelser skulle sammensættes for at give det bedste resultat. Umiddelbart inden sommerferien sagde de studerende nej til flere mindre godkendelsesopgaver i datalogi - dog med nogen diskution blandt flere. Niveauet var ikke højt nok, men der blev således ikke gjort noget for at rette op på det. Resultatet er nu blevet at studienævnet har godkendt "frivillige øvelsesopgaver som bliver rettet af instruktorerne" i både datalogi og statistik. Studerende som ønsker at kende deres niveau og vil have feedback fra instruktorerne i andet end øvelsestimerne for nu mulighed for at benytte sig af dette tilbud. Et sådant system er også kendt fra universitetet og giver mulighed for at man i højere grad selv kan tilrettelægge sin indlæringsform.

Regler for re-eksamen, godkendelseopgaver eller lignende
Reglerne omkring beståelse af godkendelsesopgaver, eksamener, re-eksamen og så videre er altid en kilde til diskution og forvirring, og skal derfor kort beskrives her. Det er studienævnets holdning at alle godkendelsesopgaver skal være bestået før tilmelding til den relevante eksamen kan komme på tale. Har man først en gang bestået godkendelsesopgaverne kan dette ikke tages fra en - også selvom man går det samme år om og udnytter tilbuddet om at få rettet en ny og tilsvarende godkendelsesopgave.

Hvis eksamen herefter ikke bestås har man 2 yderligere forsøg til at overvinde denne forhindring. Eksamen gennemføres KUN på de fastlagte terminer, som for sommereksamener vil sige i juni og sygeeksamen i august. Der arrangeres som hovedregel IKKE specielle eksamener for personer som har fulgt 2 års fag og således kan have sammenfaldende eksamener på. I dette tilfælde må den studerende selv få planlægningen til at gå op - der er frit valg blandt til bestemme blandt de normalt forekommende eksamenstidspunkter.

Seminar i studienævnet
I 1994 startede en ny studiereform som hele mellemuddannelsen i dag følger. Denne reform har gennem al denne tid stået som mål for fremtiden og studiet er således ikke blevet udviklet særlig meget i tiden herefter. Det har været studienævnets ønske at høste erfaringer fra denne omvæltning inden nye ændringer introduceres. Tiden er dog efterhånden kommet til at tænke i nye strukturelle og pædagogiske ændringer for at kunne leve op til det hastigt udviklende samfund omkring os. Der afholdes derfor et heldagsseminar for studienævnets medlemmer, hvor studiets position i dag og i fremtiden skal diskuteres. Hvis der er nogle som har input eller forslag til denne proces er det således muligt, som altid, at give disse til sin repræsentant, der herefter vil gå videre med sagen.

Nyt møde
Dette var alt for denne gang. Vi håber i gruppen af de studerendes repræsentanter at vi til næste møde får et solidt antal 1.års studerende at se. Kenneth Gram har lovet at lave en invitation og vi har således i første omgang lagt os fast på onsdag d.23 oktober kl.1700, hvor de studerende formøde afholdes. Formødet har til formål at diskutere de enkelte punkter på dagsordenen forud for det egentlige møde d. 25 oktober, kl.0830. Dette giver den mest optimale mulighed for de studerende til at koordinere og planlægge deres indsats og sikrer at ideen om medbestemmelse ud til den enkelte studerende overholdes. Formødet er åbent for alle og det står alle frit for at deltage aktivt i diskutionerne her. Vi glæder os til at se jer.

Jonas Bechlund'94
Næstformand i studienævnet.