Nyt fra studievejlederen (den nye!)

Det er lidt svært at finde på en original indledning, når man sådan skal præsentere sig selv via en artikel. Nu er det dog lykkedes alligevel. Jeg er den nye studievejleder på DØK-studiet. Kort fortalt, så hedder jeg Kresten Finsen Nielsen, er 26 år og læser på DØK 2. år. Min forventning til jobbet er, at der vil henvende sig studerende, som jeg kan hjælpe på den ene eller anden måde. Min forventning til mig selv er, at jeg kan svare på de spørgsmål, der bliver stillet, hvis ikke lige med det samme, så at jeg kan finde svaret inden for relativt kort tid. Husk nu på, at jeg har tavshedspligt, og at jeg er til for jer. Der er lige er par informationer i skal orienteres om:

1) Studiehåndbøgerne påregnes at være klar primo/medio maj.

2) Fagbeskrivelserne for overbygningsfagene vil være klar senest medio april. Der vil i den forbindelse blive holdt et orienterende møde for kommende studerende på overbygningen. Dette møde vil indeholde nogle generelle informationer om overbygningen, samt en præsentation af de kommende fag i efteråret '96. Dette møde påregnes at finde sted den 7. eller 8. maj '96. Herom senere.

3) Det endelige tal for kvote 2 ansøgere til HA.dat var 165. Ud af disse var der 89, der havde valgt DØK som 1.prioritet. Vi skal påregne at optage omkring 45 af disse ansøgere. Og så til det store spørgsmål: HVOR MANGE kvinder har søgt ind. Statistikken er ikke delt op i mænd og kvinder indenfor 1. prioriteten, så det kan kun siges, at der i alt er 23 kvinder, der har søgt DØK. Dette svarer til en procentsats på 14.

Herudover skal man huske på, at vi stadig mangler kvote 1 ansøgerne, som udgør 60% af vores optagne. Så det er stadigvæk lidt for tidligt at snakke endelige statistikker endnu.

4) Mine åbningstider er:
Julius Thomsens Plads 10, 2. sal:
Mandage 12.00 til 15.00
Onsdage 08.30 til 11.30
Nansensgade 19, 1 sal:
Tirsdage 09.00 til 11.00.

Disse tider vil fortsætte semesteret ud og indtil andet er oplyst. Jeg skal dog minde om, at jeg har lukket i uge 13. (25. til 29. marts) p.g.a. kursus. Det var alt fra mig i denne omgang.

Venlig hilsen
Kresten Finsen Nielsen
DØK-studievejleder.