Nyt fra studienævnet

Ny konstiturering
Så er endnu et nyt år startet og studienævnet har holdt sit første møde. Dette møde var anderledes end møderne bare måneder før. Dette hang naturligt sammen med den nye sammensætning af nævnet, der konstitueres på dette møde. På de studerendes side består af repræsentanterne af Flemming'92 for overbygningen, TT'93, Jonas'94 og Ben'95. På lærersiden findes Niels Bjørn-Andersen, Jan Pries-Heje, Henrik Engelund og Morten Vendelø. Der er således temmelig mange nye med i det nye nævn, og meget tyder på at der kommer til at være mere "gang i den" med denne sammensætning. På mødet genvalgtes Niels Bjørn-Andersen som studieleder og formand for studienævnet og som næstformand valges undertegnede. Nævnet har således måttet tage afsked med både Søren Vejrum og Kresten'94, der dog begge har lovet at holde fingeren på pulsen en periode endnu.

Ekstra midler
Som det har været nævnt før er DØK studiet blevet opnormeret til en halvt naturvidenskabelig og halvt samfundsfaglig uddannelse hvilket betyder at bevillingen pr studenterårsværk. (ca. et bestået studie-år) er hævet. Disse penge er af fakultetet blevet fordelt således at 40% går direkte til studiet, 40% til en særlig IT-pulje for DØK og de sidste 20% er faldet i fakultetes store pengepung. Dette betyder at der nu er ca. 1 million ekstra at lave studie for i 1996 og yderligere ca. 1 million at spendere på et nyt IT-laboratorie specielt til DØK-ere. Pengene direkte til studiet er således ved at blive disponeret, og ca. halvedelen er allerede brugt til at dække underskuddet fra 1995 samt køre DIVE-projektet videre. Resten af pengene står for at blive fordelt til generel bedring af alle aspekter af både mellemuddannelse og overbygning.

Fag-integration.
Den nye studieordning fra 1994 er ved at være på skinner hvad angår fagintegrationen på 1.år. De fagansvarlige for økonomiblokken har vist, at det i høj grad er muligt at lave en integration af erhvervsøkonomi, afsætning og statistik, og det ser indtil nu ud til at blive en rigtig tilfredsstillende plan. Dette 1.år lever i stort omfang op til tankerne omkring studiereformen. Der er således stadig tilbage at forsøge at integrere økonomidelen på 2.år, hvor specielt økonomistyring og regnskab må kunne udvikles til en lige så hensigtsmæssig enhed.

Samfundsfag på 3.år
Studienævnet har godkendt det oplæg til faget "Samfundsfag" som blev godkendt på studiemødet i starten af december. Bente Elkjær er blevet udpeget som fagansvarlig og skal sørge for at koordinationsgruppen omkring faget bliver indkaldt således at det videre arbejde kan forsætte. Faget skal køre for første gang allerede til efteråret, så det er ved at være på høje tid at de sidste detaljer bliver fastlagt. Faget indeholder i stor udstrækning delene fra det gamle nationaløkonomi, men der bliver i højere grad lagt vægt på de studerendes egen evne til at tilegne sig det grundlæggende stof, som allerede har et vist sammenfald med erhvervsøkonomi, herunder også forholde sig kritisk til forskelligheden i paradigme mellem de to fagområder. Faget er endvidere udvidet med en sociologiblok, som har til formål at give en anden indgangsvinkel til samfundsøkonomien end den normale, mere rationelle synsvinkel. Slutteligt er der afsat tid til et IT-modul, hvilket skal sikre den studerende en idé om, hvorledes samfundet påvirkes af den teknologi hun/han mere eller mindre ukritisk har arbejdet med gennem de tidligere år på studiet.

Dette var alt for denne gang. 2. møde i studienævnet holdes d.22/2 kl. 0830 og er således nok allerede afholdt. 3. møde er berammet til d. 21/3 kl. 0830 hvor alle natuligvis er velkomne. Der bliver også holdt de sædvanlige formøder 2-5 dage før, som ligeledes er åbne for alle. Få nærmere oplysninger hos din egen repræsentant.

Jonas'94