HJÆLP

På DØK er der efterhånden blevet en ret stor gruppe studerende, som er aktive i forskellige ting på Handelshøjskolen. De laver et stort stykke arbejde, som kommer os allesammen tilgode i vores daglige gang på studiet (selvom du måske ikke er klar over det). For at dette kan fortsætte, er der brug for en lille smule hjælp fra dig - der er nemlig snart valg til de styrende organer på Handelshøjskolen, og det er vigtigt, at vi DØK'ere får en meget høj stemmeprocent. Brug derfor 10 minutter på at stemme til valget, hvis du alligevel er på skolen eller i nærheden.

En høj DØK stemmeprocent er naturligvis vigtig direkte, for at vi kan få valgt DØK repræsentanter ind i de styrende organer, og dermed sikre DØK's interesser i disse, ligesom det har været tilfældet de seneste to år. Indirekte er det også vigtigt for at DØK kan bevare den stærke position i De Studerendes Råd, som vi efterhånden har fået. (For eksempel er det jo meget nyttigt at DSR er positivt indstillet overfor ansøgninger om støtte til DØK-SMiler, DØK-Intro og Festudvalget).

DØK har siddet 'tungt' på pladserne i de styrende organer i år, selvom vi er et af Handelshøjskolens mindste studier. Det har selvfølgeligt kun været muligt, fordi at vi har haft nogle kompetente mennesker til at stille op, samt at vi har kunnet præstere en MEGET højere stemmeprocent til valget end de fleste andre studier. Til næste år skal vi selvfølgelig også helst have pladser i de styrende organer - de kompetente mennesker ér blevet fundet på det seneste studiemøde - nu mangler de blot at DU stemmer på dem.

Til styrelsesrådet skal vi meget gerne have indvalgt Tommy 'Tøm' Hansen'94, som afløser for Lohse'90, der har siddet der de sidste par år. I styrelserådet drejer det sig blandt andet om kontakten med erhvervslivet, som naturligvis helst skal kende de små studier's og specielt DØK's fortrinligheder. Der er gode chancher for at Tøm'94 kan blive valgt, hvis vi får en høj DØK stemmeprocent.

Til konsistorium kan vi måske få indvalgt Malene'92, som afløser for Flemming'92, der har siddet der det sidste halve år. I konsistorium arbejder man blandt andet med Handelshøjskolens strategi for forskning og undervisning, og vi er naturligvis interesserede i at der lægges stor vægt på IT som forskningsområde såvel som værktøj til undervisningen. Hvis Malene'92 skal blive valgt, kræver det, at DSR får et kanonvalg og/eller at DØK 'springer' opstillingslisten. Til fakultetsrådet er vi næsten sikre på at Flemming'92 bliver valgt, som afløser for Jesper Michelsen'91, der har siddet der de seneste to år. I fakultetsrådet fordeler man blandt andet Handelshøjskolens forsknings- og undervisningsmidler på de forskellige institutter og studier, hvilket vi naturligvis er meget interesserede i.

Meget aktuelt har DØK og MØK for eksempel fået bevilget flere penge per studerende fra undervisningsministeriet, og ved at sidde i fakultetsrådet har DØK og MØK været med til at sikre, at en stor del af disse ekstrabevillinger faktisk også havner hos DØK og MØK, i stedet for blot at ryge i Handelshøjskolens store pengekasse. Det betyder at vi fra næste år har råd til at lave mere hold-opdelt undervisning; flere fag på overbygningen; samt indkøb af edb-udstyr.

Som det forhåbentligt er fremgået at ovenstående er valget til de styrende organer på Handelshøjskolen absolut ikke ligegyldigt. Jeg håber derfor, at DU også vil møde op og stemme til valget, og dermed vise din støtte til de DØK'ere, som gerne vil gøre et stort og godt stykke arbejde i de styrende organer og DSR til gavn for os allesammen.

Vejrum'90

Du kan stemme:
mandag 20. november kl. 9.30-20.00 Dalgas Have
tirsdag 21. november kl. 9.30-20.00 Dalgas Have
onsdag 22. november kl. 9.30-20.00 JTP
torsdag 23. november kl. 9.30-20.00 JTP
mandag 27. november kl. 9.30-20.00 Nansensgade
tirsdag 28. november kl. 9.30-20.00 Nansensgade