Kan du stave til dØgkhE´R?

I sidste nummer af SMiler skete det så. Et par velmenene fraggler havde skrevet en artikel om årets rustur, og havde undervejs virkeliggjort en årtier lang vittighed på studiet. Forvekslingen har gennem årene indgået i utallige vittigheder, og er endog også blevet filmatiseret (af Bo ´88)! De fleste havde nok troet at det aldrig ville ske, men det lykkedes alligevel. De havde skrevet DØK med y i stedet for ø! Og ikke nok med det, den var også helt gal med grammatikken. Hvordan lykkedes det dem i det hele taget at finde ud af at søge ind på studiet? Blev den koordinere tilmelding forvekslet med en femugers kupon til lotto midt i sommerarmen? Nå, men medens vi venter på at studienævnet beslutter sig for at forvise de formastelige til en mere passende tilværelse som f.eks. hundefangere eller MØK´ere, så må vi nøjes med at konstantere, at det bestemt ikke er første gang, at det har knebet med forståelsen for, hvornår man skal benytte sig af store og små bogstaver, og hvorledes det hele går op i en højere enhed rent grammatisk.

Efter at have set forsiden på DØK SMiler, så har de fleste nok efterhånden forstået, at studiets initialer staves med stort. En studerende på DØK-studiet betegnes således en DØK´er. Læg mærke til apostroffen efter tredie bogstav, og at er staves med lille. Det bøjes således:

En DØK´er, DØK´eren, flere DØK´ere, alle DØK´erne

Lad os dvæle lidt ved de DØK-relaterede ord, og køre den helt ud. IBM byggede i 1981 en computer, som de kaldte for PC (Personal Computer). I mange år blev forkortelsen benyttet på samme måde på dansk, men hvis en forkortelse har eksisteret i det danske sprog i tilstrækkeligt mange år, så lader Dansk Sprognævn ordet indgå i det danske sprog, og forkortelsen skal ikke længere staves med stort, men derimod med lille (pc).

Frygteligt mange mennesker har meget svært ved at bøje dette ord, så det tager vi også lige på god folkeskolemanér:

En pc, pc´en, flere pc´er, alle pc´erne.

Mange mennesker ynder at betegne den lille nødvendighed som en pc´er (eller endnu værre, en PC´er), men det er altså forkert. På sammen måde er der en masse andre ord, der også er indgået i sproget, som f.eks. wc og cd (læg mærke til at det hedder en cd og ikke en cd´er). Også forkortelsen edb skal skrives med småt.

Alle ovennævnte forkortelser og stavemåder bør være de fleste DØK´ere bekendt, idet der tidligere er blevet bragt en notits i SMiler herom. Hvad der måske kan overraske de fleste er, at Dansk Sprognævn også har vedtaget, at lade forkortelserne rom og ram indgå i det danske sprog (de blev tidligere stavet ROM og RAM). Begge forkortelser vil blive medtaget i den kommende udgave af Dansk Retstavningsordbog. Yderligere kan man udlede af ovenstående, at når både cd og rom staves med småt, så staves cd-rom selvfølgelig også med småt.

Jeg glemte desværre at spørge Dansk Sprognævn, om hvorvidt man skal stave forkortelsen for megabyte med lille eller stort (mb eller MB). Jeg mener bestemt, at det skal skrives med småt, og resonerer således: Vi skriver jo ikke forkortelserne for liter og kilo med stort, men forkorter dem l og k. En kilobyte må således forkortes kb, og ikke KB, Kb eller kB. På samme måde må megabyte og gigabyte skulle forkortes mb og gb. Husk også at undlade at sætte et s efter ordet, hvis der er tale om flere megabyte. Hvis du mener jeg tager fejl, og kan argumentere herfor, så send lige et brev (til tjornov@cbs.dk), så må jeg dementere min påstand i næste nummer.

Et sted hvor man dog helt sikkert skal lave en spøjs konstellation af et lille og et stort bogstav er, når man f.eks. skal angive en harddisks gennemsnitlige søgetid i milisekunder. Det forkortes nemlig mS, og ikke Ms eller MS (som betyder megasekunder eller noget i den dur, og er et helt andet fysisk begreb).

Tjørnov ´90.

PS: Nej, Dansk Sprognævn overvejer ikke at lade DØK indgå i det danske sprog som døk!

PPS: Husk også at rustur staves med lille og uden nogen bindestreger (og ikke RUS-tur eller lignende).