Nyt fra studienævnet.

Da det er ved at være slut med 1995 nærmer vi os også det sidste studienævnsmøde iår. Fra januar vil sammensætningen være en smule anderledes ikke kun på studenterside men også på læresiden - mere om det senere. Hvorom alt er træder Søren Vejrum ud af nævnet på dette tidspunkt og figurerer kun som 28. suppleant herefter. Han har derfor også skrevet sit sidste referat til Smiler, hvorefter jeg har fået æren af at føre traditionen videre. Jeg tror ikke der er nogen der er i tvivl om at Søren har gjort et stort stykke arbejde og at det bliver en stor opgave at løfte hans arv, selvom jeg er sikker på det nok skal lykkes. Det herefter omtalte 8. studienævnsmøde afholdtes d.24. oktober og var et lille og kort møde.

Meddelelser:
Der har været afholdt møder med evalueringsenheden angående evaluering af fagene organisation og statistik. Resultatet af disse møder har været at organisation evalueres efter at første årgang (94) har været igennem hele forløbet omkring juletid 1996, og at statistik vil blive evalueret efter at årgang 95 afslutter statistik til sommer.

Der har været problemer med planlægningen af datalogi på 1.år, da det forventedes at undervise efter en nyere version af C++ end den EDB-centret havde installeret (v.1.0). Derfor har det været nødvendigt at lægge en stor del af undervisningen om i forhold til det planlagte.

Databasemodulet 1.år
Der har været megen tale om databasemodulet på 1.år og om hvordan dette kunne gøres bedre. Kritikken har være specielt rettet mod den valgte litteratur og problemet med at en forelæser forelæser efter sin egen litteratur og derfor måske har svært ved at give en anden indgangsvinkel end det læste. Omtalte var til stede og redegjorde for sin omdiskuterede bogs stærke og svage sider, og foreslog at kun de gode afsnit omkring datamodulering blev benyttet i undervisningen. I stedet skulle C.J. Date's "An Introduction to Database Systems" benyttes til den resterende undervisning i modulet. På denne måde er det håbet at bringe så mange forskellige synsvinkler på stoffet, at den enkelte studerende vil kunne skabe sig et bedre overblik over stoffet end hidtil.

DØK informationskampagne 1995
I foråret 1995 løb den meget omtalte informationskampagne af stablen, hvor der produceres den ny DØK-brochure samt den både omtalte og udskældte DØK plakat. Under intro 95 har der været uddelt spørgeskemaer, der gerne skulle afsløre effekten af disse tiltag. Desværre har det været svært at påvise en sammenhæng mellem kampagnen og søgningen, idet der syntes at være en del forvirring og sammenblanding af DØK-brochuren og HHK-brochuren. Det viste sig at det mest af alt var mund-til-mund metoden (ikke "den" mund-til-mund metode) der fik folk til at søge - så "sælg DØK til dine venner!!!" virker åbenbart bedst. Arbejdet med kampagnen forventes dog at forsætte da den bestemt ikke kan siges at være uden effekt. Der vil blive sammensat et nyt hold til at videreføre arbejdet.

Debat om større normer til "maskintunge" fag.
Der er overbygningsfag der gennem det sidste år har måttet lide med at de tildelte resourcer ikke har kunnet slå til fordi de benyttede sig af særligt avanceret udstyr og/eller software. Ansøgningen til Undervisningsministeriet har netop gået på det faktum at DØK er dyrere fordi undervisning i datalogi kræver flere ressourcer end de samfundsfaglige discipliner. Da denne normforhøjelse med stor sandsynlighed bliver godkendt i den nye finanslov vil det også være naturligt at acceptere de omtalte fags større behov for ressourcer. Dette vil blive taget op på et senere møde.

Nyt møde
Der er planlagt nyt møde i studienævnet d.7.december i klubben kl.0815. Det forventes at blive et større maraton-møde p.g.a hele erhversøkonomimodulet 1.år skal finpudses med deltagelse af Finn Gilling (AØ), Henrik Engelund (EØ) og Bjerregård(Stat.). De studerendes formøde afholdet søndag d.3/12 kl.1800 hos DSR/JTP, hvor ALLE naturligvis er velkomne til at give deres mening til kende og deltage i debatten. Hvem ved - det kunne jo være spændende at have indflydelse på sit eget studie!!!

Jonas'94