Referat af studiemøde d. 23/10-95

Dagsorden:
1. Opstilling/valg af kandidater til styrende organer m.m.
2. Datalogiundervisningen på DØK

1. Opstilling/valg af kandidater:

Studienævn: 1.år: Repr.: Kenneth, Benjamin, Lerche Supl.: Martin
2.år: Repr.: Kresten, Jonas
3.år: Repr.: T.T. Supl.: Nana
Overbygn.: Repr.: Flemming

Valg:
1.år : Benjamin'95 blev valgt som repræsentant. Kenneth'95 blev valgt som suppleant.
2.år : Jonas'94 blev valgt som repræsentant. Kresten'94 blev valgt som suppleant.
3.år : Der blev ikke foretaget valg for 3.år. T.T. bliver repræsentant. Nana'93 suppleant.
Overbygn.: Der blev ikke foretaget valg for overbygningen. Flemming bliver repræsentant.

Følgende bliver opstillet til styrende organer uden valg:
Konsistorium: Marlene'92
Styrelsesråd: TØM (Tommy'94)
Økonomisk fakultet: Flemming'92
SL-komitéen: Michael Bang'92

Fælleskollegiet

Opstillede kandidater:
Arkil'94, Jeppe'95, Martin'95, Barbie'95
På foranledning af Flemming blev Arkil'94 valgt på forhånd, ingen af de andre opstillede satte sig imod.
Barbie blev valgt som den anden repræsentant.
Martin og Jeppe bliver suppleanter og danner baggrundsgruppe for de valgte medlemmer.

Følgende blev opstillet som observatører:
IIØ: Per'93
IOA: Jesper Sonne'95

Koordinationsudvalget fik lidt flere medlemmer. Følgende er nu med sikkerhed medlemmer af koordinationsudvalget: Arkil, TT, Kresten, Martin, Borup, Sofus. Det hævdes at udvalget har flere medlemmer, men disse var ukendte for referenten.

2. Datalogiundervisning på DØK.

Per B. bad på foranledning af IIØ årgangene overveje opbygningen af datalogivisningen. Årgangene bør overveje om noget skal ændres. Dette kunne evt. tages op når årgangene holder samling.