DØK-Foreningen inviterer alle DØK'ere til

Marketing Seminar

DØK-Foreningen inviterer alle DØK- og cand.merc.dat.-studerende, samt dimmitender til et Marketing Seminar i det store auditorie på Blågårdsgade 23C

Seminaret løber af stablen Mandag d. 4. december 1995 kl. 18.00 - 20.30

Til Seminaret er inviteret et antal mennesker der til daglig beskæftiger sig med afviklingen af Marketing-kampagner. Seminaret er rettet mod de praktiske sider af det at genneføre en marketing-kampagne, og kunne tænkes at beskæftige sig med emner som:

Og mange flere emner omkring den praktiske gennemførelse af en sådan kampagne. Hele seminaret vil selvfølgelig også lægge vægt på (så vidt muligt) at illustrere ved hjælp af eksempler fra det virkelige liv.

Deltagelse i seminaret er gratis for alle DØK'ere og stud./cand.merc.dat.'ere. DØK-Foreningen byder på en lille forfriskning i pausen. Ring eller e-mail din tilmelding til Tomas 'TT' Krag på 31228831 eller e-mail: tt@cbs.dk senest lørdag d. 2. december. HUSK! at oplyse navn, årgang og telefonnr. ved tilmelding.

Med Venlig Hilsen DØK-Foreningen