Nyt fra studienævnet

Da Vejrum er tydelige tyngdet af alderdom, og med god samvittighed kan sige, at han har aftjent sin værnepligt (i hvert tilfælde med studienævns-arbejde), så har jeg fået den store ære(host, host) at skrive om det seneste nye fra studienævnet. Det drejer sig altså om forhold helt tilbage til nittenhundre juni. For at SMiler ikke skal blive på tykkelse med en telefonbog, gengives kun lige de overordnede linier fra møderne.

1) Der er kommet ny fagansvarlig på statistik. Det er Jens Bjerregård, der afløser Erik Jensen. Dette har født nyt håb om fornyelse i statistik. Der vil blive afholdt et møde med statistik torsdag den 5. oktober for at klarlægge DØK retningslinier med statistik.

2) Det er blevet vedtaget at køre et forsøg med DØK's overbygningsfag. Det er blevet muligt for "gamle" kandidatet at købe sig overbygningsfag, for at uddanne sig videre. De helt præcise retningslinier er under udarbejdelse.

3) DAT-instruktorerne for 1. år 1994 har foretaget en skriftlig tilbagemelding på årets forløb. Deres forslag til forbedringer blev hilst meget velkommen og i store træk gennemført. Ganske kort kan det siges, at de studerende har fået mere tid til at lære Visual Basic, bedre bog til C++ og mere tid til dette modul på bekostning af Database modulet.

4) Nu er det blevet bekræftet, at DØK-studiet budget bliver opnormeret fra kr. 20.500,- til kr. 29.500,-. Vi havde bedt om en 50 % opnormering, hvor vi altså har fået en 33% opnormering i stedet for. Vi skal dog kun regne med at få direkte tilgang af 40 % udaf de 33% af pengene, da vi skal give 40% til falkutetet (hvilke går til IT forbedringer på skolen, der også kommer os tilgode) og 20% til administration.

5) Det har været til debat, om det skulle være et krav til kommende studerende at have en Lap-top. Dette var alle enige om ikke var aktuelt, da

6) Der er kommet ny regel med hensyn til orlov. Selvom den overordende politik på Handelshøjskolen i København er, at man ikke holder orlov, så har vi besluttet, at såfremt man ønsker at holde orlov, så skal man blot lave en kortfattet ansøgning herom til studielederen.

Sluttelig er der kun tilbage at profilere fedtbiksen lidt. Man kan altid gå på nettet og finde studietnævnet på følgende adresse: http://www.cbs.dk/cgi.bin/DoeJungle/258 og læse om, hvornår de næste SN-møder bliver holdt og de vigtigste nyheder. Herudover er/bliver der lavet hyperlinks til referatet som også bliver bragt i Smiler

DØK-hilsner

Kresten Finsen Nielsen '94
dszkfn(hp2.cbs.dk