Referat af møde i DØK-foreningens bestyrelse

Mandag d. 18.09.95.

DAGSORDEN

  1. Meddelelser fra kasseren.
  2. Ansøgninger
  3. Udestående opgaver
    - Gallafest
    - Generalforsamling
  4. Seminarer
  5. Manuduktioner
  6. Eventuelt

1. Meddelelser fra kasseren.
En af vores præmieobligationer er blevet udtrukket med en gevinst på 500 kr. Der er doneret 120,- af de 1. års studerende. Der er 40 kr. i overskud fra dimittendforeningen.

2. Ansøgninger.
TT har søgt om penge til præmier til Burgerkonkurrencen på McDonalds d. 11.10.95 kl. 17.00. Da der i år er to discipliner, drejer det sig om 2x1. præmier, 2x2. præmier og 2x3. præmier. Ansøgningen er godkendt.

3. Udestående opgaver.

Gallafest
Vi er igang med at arrangere underholdning til festen. Der vil være tilmelding i dette blad.

Generalforsamling
Der vil være indkaldelse dette blad.

4. Seminarer. Marketingseminar i oktober.
EDI-seminar i november.

5. Manuduktioner.
Gerda har meldt sig som arrangør igen i år.

6. Eventuelt.
Ingen bemærkninger.

DØK-Foreningen.