Nyt fra studievejledningen.

I den sidste tid har flere lovændringer været på vej. Jeg havde håbet at kunne melde ud med nogle nye regler, men da flere af de forskellige lovforslag ikke endnu er endeligt besluttede, er det nu nødvendigt at melde ud med de områder, hvor der før eller siden vil ske ændringer.

Ny klage-bekendtgørelse.
Der er kommet en ny bekendtgørelse om eksamensklager med dertilhørende retningslinier fra højskolen. Retningslinierne kan fås på DØK-sekretariatet, og vil fremgå af studiehåndbøgerne, når de foreligger. De vigtigste ændringer i forhold til de gamle regler er:

Nye SU-regler.
Som de fleste har bemærket, vil der pr.1. januar 1996 træde en ny lov om statens uddannelsesstøtte i kraft. Jeg har modtaget et udkast til denne lov, men dette er i følge højskolens SU-medarbejder Sanne Haugaard endnu ikke vedtaget. Derfor vil det nok være en idé at tage mediernes tilsyneladende velinformerede artikelskribenters udspil med et gran salt.

Nye regler om orlov.
Der er kommet en ny bekendtgørelse on adgang, indskrivning og orlov. I denne gives der ikke længere rammer for tildeling af orlov på kandidatstudierne. Dette betyder, at højskolen selv må udstikke de retningslinier, der skal gælde. Der har været sendt et forslag til høring, hvori det forslås, at det normalt ikke skal være muligt at få orlov på 1. år af cand.merc.dat, modsat tidligere hvor man ikke normalt kunne få orlov på 1. semester på cand.merc.dat. Denne stramning af af overbygningsstuderendes handlefrihed er blevet kritiseret kraftigt, og DØK har et svar til høringen på trapperne. Det er håbet, at højskolen mindst går tilbage til den gamle regel om, at der ikke under normale omstændigheder gives orlov på 1. semester af cand.merc.dat. Konklusionen på denne smøre er, at der ikke endnu forligger nogle klare retningslinier om orlov, men at de kommer.

Regler om VTM.
I sidste nummer af DØKSMiler fremgik det af studienævnsreferatet, at vores overbygningsstuderende skal udarbejde de VTM-opgaver, der eksamineres i det år, de starter på cand.merc.dat. Dette skal forstås sådan, at overbygningsstuderende skal udarbejde de VTM-opgaver, der eksamineres i på det semester, de første gang tilmelder sig eksamen i VTM. Dette betyder, at omgængere skal udarbejde de opgaver, de fik udleveret første gang de gik til eksamen i VTM.

Med venlig hilsen
Sophie '93.