Nyt fra studienævnet

Så har der endnu engang været møde i studienævnet, men imod al sædvane foregik det denne gang på Dalgas Have i MBA lokalet. Det skyldtes at Niels Bjørn-Andersen havde meldt os som forsøgsdyr til afprøvning af det elektroniske mødesystem Group Systems, som en gruppe DØK'ere på overbygningen er igang med at uddanne sig i. Det var meget sjovt at prøve og har helt klart potentiale for bedre møder, men det er nok tvivlsomt om det har haft nogen synlig positiv effekt på beslutningerne fra dette studienævnsmøde.

NBA TAGER ORLOV
Niels Bjørn-Andersen tager orlov i perioden 1. juli - 31. december 1995 for at hellige sig forskning på Australian School of Management, University of New South Wales, men mon han ikke også får tid til at holde lidt ferie, lege turist og nyde det gode vejr.

I denne periode bliver Jan Pries-Heje således stedfortrædende studieleder og Janni Nielsen indtræder som suppleant i studienævnet. Aage Melbye overtager undervisningen i "Strategisk styring af virksomhedens informationsressourcer" (SVIR) på DØK 3. år, NBA's andel af undervisningen i informationsbehandling overtages af Karen Bisgaard Foller, som er gammel DØK'er og nu Ph.D. studerende på Institut for Informatik og Økonomistyring (IIØ). Endeligt overtager John Christiansen fra IIØ koordineringen af informationsbehandlingsprojektet og undervisningen i Informationsbehandling på DØK 3. år.

FAKULTETETS OG DØK'S IT-STRATEGI
Det erhvervsøkonomiske fakultet har givet grønt lys for en IT-strategi og handlingsplan, som betyder væsentlige IT-investeringer. Herunder opgradering af hele Handelshøjskolen til Windows og Microsoft Office; elektronisk post for alle studerende; elektronisk studiecenter på biblioteket på Rosenørns Alle, og bedre forhold for studerende på edb-centret på Julius Thomsens Plads idet edb-lokalerne fremover ikke kan reserveres til skemalagt undervisning over hele semestre; ansættelse af yderligere medarbejdere på edb-centret.

I denne forbindelse afsættes også betydelige økonomiske og administrative ressourcer til udbygning af Handelshøjskolens elektronisk baserede informationssystem - ikke mindst efter initiativer og pres fra DØK-studienævnet og DØK-studerende, som hidtil har stået for opbygningen af en World Wide Web server på Handelshøjskolen.

Endeligt har DØK-studienævnet i forlængelse af dette ansøgt om midler fra ledelsespuljen til at gøre DØK til den første elektronisk (epost samt World Wide Web) baserede studieadministration med kommunikation mellem studerende, undervisere og administration.

STOPPRØVER
Som tiligere meddelt er stopprøverne afskaffet men der er nu kommet en lille justering af de tidligere meddelelser fra Undervisningsministeriet. Officielt afskaffes de første med virkning for næste års studerende og ikke for de nuværende 1. års studerende. I praksis er stopprøverne dog også afskaffet for de nuværende DØK 1. år studerende: hvis man ikke består eksamenerne på 1. år bliver man ikke smidt ud af studiet, og man skal heller ikke fortsætte på 2. år og gå til sit sidste eksamensforsøg til jul. Man kan stadig vælge at gøre dette, men man kan også vælge at gå 1. år om (dog ikke i de fag som man har bestået).

DØK EVALUERINGS PROJEKT
DØK-studienævnet har ansøgt om midler fra ledelsespuljen til pædagogiske forsøg og evaluering af disse for at få belyst konsekvenserne af gentagne sparerunder, som blandt andet har betydet flere storholds forelæsninger.

Projektet omfatter statistik-undervisning på 3 hold med integrerede forelæsninger og øvelsestimer, samt aktiv integration mellem statistik-undervisningen og erhvervsøkonomi/afsætningsøkonomi. Derudover foretages evaluering af undervisningen i Strategisk Planlægning på 3. år, samt undervisningen i organisation på henholdsvis 2. og 3. år.

AFLØSNINGSOPGAVER
Der har været fremsat ønsker om at forbyde studerende med tætte forhold at lave afløsningsopgaver sammen, da disse som bekendt er skriftlige opgaver uden mundtlig eksamination, og der har været nogle tilfælde, hvor man har haft mistanke om, at den ene ikke har deltaget i undervisningen/opgavebesvarelsen.

Vi mener dog at det er meget utilfredsstillende at forbyde studerende, som for eksempel er i familie med hinanden; bor sammen; eller er arbejdsgiver/medarbejder, at lave afløsningsopgaver sammen. Det ville sikkert ikke komme til at berøre ret mange, men principielt vil det være usmageligt (og tilfældigt) dyne-løfteri. Vi har i stedet for valgt at tage højde for 'free-rider situationer' i forbindelse med afløsningsopgaver ved at underviseren (uden betaling) kan supplere afløsningensopgaven med en mundtlig samtale, hvis det skønnes nødvendigt for bedømmelse af opgaven.

SNYD
Der har været konstateret et forsøg på eksamenssnyd på DØK, idet store dele af en afleveret godkendelsesopgave har været direkte afskrift fra en anden. Det er da for dumt! Hvis du absolut vil snyde med en opgave, så skjul det da i det mindste ved at omformulere teksten.

Vi har nogle eksamensformer, som fra mange sider kritiseres for at være for bløde og åbne for snyd, og ethvert forsøg på snyd er med til at stille dem i dårligt lys. Hvis det sker gentagne gange vil vi måske blive nødt til at stramme op på eksamensformerne, og dermed blive tvunget til at lægge mere vægt på afprøvning fremfor indlæring - det ville da være ærgeligt.

NÆSTE MØDE
Der er studienævnsmøde igen torsdag den 15. juni klokken 8.30, og vi holder sikkert formøde et par dage før. Du er som sædvanligt meget velkommen til at deltage. Snak med en os for nærmere oplysninger om tid og sted.

Vejrum '90