Nyt fra studienævnet

Onsdag den 29. marts behandlede DØK-studienævnet pá årets 3. møde blandt andet de følgende punkter, som måske er af interesse for dig:

AFSKAFFELSE AF 1. ÅRS STOPPRØVEN
De politiske partier bag flerårsaftalen om de videregående uddannelsesinstitutioner er blevet enige om at afskaffe de berygtede 1. års stopprøver. Dette sker med omgående virkning, således at dem der nu går på 1. år ikke behøver at være bekymrede for at blive smidt ud af studiet, hvis det skulle gå galt til sommereksamenerne. Skulle det gå så galt, at man ikke består året med et gennemsnit på 6,0 kan man vælge at a) gå året om (kun de ikke beståede fag) eller b) fortsætte på 2. år og gå til sit tredie (og sidste) eksamensforsøg i 1. års fagene til jul.

KVOTE II ANSØGNINGER
Der ser ud til at være en lille stigning i ansøger antallet til DØK-mellemuddannelsen idet 149 håbefulde mennesker har søgt ind på studiet gennem kvote II, mod 139 sidste år. Af de 149 har 71 DØK som første prioritet, og 23 er piger/kvinder.

UDLANDSOPHOLD
Det Internationale Kontor på Dalgas Have er blevet gjort opmærksom på at DØK-studerende meget gerne må tage på studieophold i udlandet allerede på 1. år på overbygningen. I den forbindelse kunne Niels Bjørn-Andersen desværre gøre studienævnet opmærksom på, at næsten alle de 11 ERASMUS-studiepladser, der er stillet til rådighed specielt for DØK'ere, står tomme! Så hvis du har lyst til at tage til udlandet, skulle du måske lade være med at se dig blind på det store forjættede land, og i stedet for tage ud på en af de glimrende europæiske uddannelsesinstitutioner. Du kan få yderligere oplysninger hos Det Internationale Kontor eller eventuelt Niels Bjørn-Andersen.

NYT MEDLEM AF STUDIENÆVNET
Gert'92 har rodet sig ind i en masse studenterpolitisk arbejde i DSR, og da han også har en eller anden ide om at skulle bruge lidt tid på at studere en gang imellem, er der ikke længere også tid til at sidde i studienævnet. I stedet for indtræder Jonas'94.

ØKONOMIEKSAMEN PÅ 2. ÅR
Som bekendt er fagene finansiering, regnskabslære og økonomistyring blevet samlet på 2. år i forbindelse med den nye studiereform, og eksamensformen er nu kommet på plads. Igennem året vil der være en individuel godkendelsesopgave på 2,5 dage i hvert af de tre fagområder, samt en samlet 3 ugers eksamensopgave i 4-mandsgrupper efterfulgt af 30 minutters individuel mundlig eksamen. Eksamensopgaven er en fælles case med spørgsmål i alle 3 fagområder, og den mundtlige eksamen bliver med 1 lærer fra finansiering og 1 lærer fra regnskabslære/økonomistyring.

UNDERVISNINGSSKEMAER FOR NÆSTE ÅR
På 1. år har der i år været mange skematimer på forårssemesteret på grund af koordinering med undervisningen på 2. år. Dette er uhensigtsmæssigt, og for den kommende årgang vil der blive en mere jævn belastning gennem hele året. Derudover laves en mindre justering af datalogi-undervisning, idet 5 øvelsestimer på 1. og 2. år konverteres til 20 forelæsningstimer, således at der bliver 4 datalogi-forelæsninger om ugen på både 1. og 2. år.

EKSAMEN I VIDENSKABSTEORI OG METODE
Overbygningsstuderende skal eksamineres i henhold til eksamensbestemmelserne for det år, hvor man startede på studiet. Det vil sige, at dem der er på overbygningen i 1993 stadigvæk skal lave de 2 små eksamensopgaver, som blev stillet i foråret 1994. Hvis du ikke har opgaveformuleringen eller kan få den fra en af dine medstuderende, kan du få en kopi fra DØK-sekretariatet. Dem der er startet på overbygningen i 1994 skal naturligvis lave den opgave, som er stillet i år.

INTROADMINISTRATORER
Krohn'92 og Tanja'93 er blevet valgt som Intro-administratorer af Intro-gruppen, hvilket naturligvis blev godkendt af studienævnet. Krohn'92 var også Intro-administrator sidste år, mens Tanja'93 er helt ny i Intro-sammenhæng (i hvert fald officielt, men hun var en hyppig gæst til Intro-arrangementerne sidste år).

NÆSTE MØDE
Der er studienævnsmøde igen tirsdag den 9. maj kl. 8.30-11.00 i "Klubben" på JTP, og vi studerende holder formøde søndag den 7.maj kl. 18.00 på edb-vejleder kontoret på JTP, hvor du er meget velkommen til at deltage.

Vejrum '90