Nyt fra studievejlederen

Ang. cand.merc fagvalg for 3. år.
I forbindelse med fagvalg til cand.merc bliver der afholdt et informationsmøde for 3. års studerende, hvor faglærerne og et par ældre studerende vil blive inviteret. På mødet vil fagene kort blive gennemgået, og det vil være muligt at stille spørgsmål til underviserne og de ældre studerende. Desuden vil jeg komme med et oplæg om praktiske ting i forbindelse med tilmeldingen og SU.

Tilmeldingsfristen for cand.merc(dat.) fag er den 15. maj. Mødet vil blive afholdt omkring 1. maj og fagbeskrivelserne forventes at udkomme medio april. Præcise oplysninger om tid og sted følger senere.

Ang. ekstra klip til hovedopgaven.
Da der er mange, der har spurgt om reglerne vedr. ekstraklip til hovedopgaven, og det har vist sig, at de oplysninger jeg har baseret mine svar på har været upræcise, opridses reglerne her.

Den studerende kan kun søge forsinkel sesklip pga. forlænget hovedopgave hvis:

  1. den første videregående uddannelse er startet efter marts 1988.

  2. de 12 forsinkelsesklip ikke allerede er brugt.
  3. man er igang med hovedopgaven på det tidspunkt, hvor den normerede støttetid udløber.

Har man fået forsinkelsesklip, og ikke har påbegyndt sin hovedopgave indenfor normeret tid, kan det betyde en individuel vurdering, i tilfælde af, at der søges forsinkelsesklip til hovedopgaven. Hvis du er i tvivl om dette har indflydelse på dine klip, så ville det være en god ide enten at kontakte mig eller Handelshøjskolens SUmedarbejder Sanne Haugaard på Nansensgade.

Sophie '93