Nyt fra studienævnet

Siden sidste referat i SMiler nummer 53 har det gamle studienævn afsluttet dets (rekord?) lange række af elleve møder med et julefrokoststudienævnsmøde, og det nye studienævn har afholdt sit første møde. Begge møder var meget velbesøgte med hele 16 deltagere til det første møde i januar, hvilket er ligeså mange, som der deltager i andre studiers studie-/TMK- møder! Det ser ud til, at DØK-Intro's øgede indsats, på det studenterpolitiske område de seneste par år, har båret frugt.

Studieprogrammer
Studienævnet har godkendt oprettelsen af to studieprogrammer i henholdsvis Fremtidsanalyse (Lohse'90) og Global Networks (Lohse'90, Peter Sune'90 og senere Vejrum'90).

De seneste par år har der, af økonomiske årsager, været en begrænsning på, hvor mange afløsningsopgaver en studerende må lave, men studienævnet har nu vedtaget at ophæve begrænsningerne i forbindelse med studieprogrammer. Dels fordi afløsningsopgaver er den eneste gyldige eksamensform for studieprogrammer, og dels fordi studienævnet gerne ser udforskning og udvikling af nye fagområder med relevans for DØK-studiet.

Integreret godkendelsesopgave på 1. år
Der har i år været en integreret godkendelsesopgave i erhvervsøkonomi og datalogi på 1. år, hvilket resulterede i en meget skæv arbejdsindsats i de to forskellige arbejdsområder. For at undgå dette, vil der til næste år enten blive lavet faseaflevering mellem de fagområder eller, som tidligere, blive lavet to forskellige opgaver.

Intro'94
Arbejdet med Intro'94 er endeligt blevet afsluttet med studienævnets godkendelse af regnskab og evalueringsrapport, samt introadministratorernes opstart af Intro'95. Resultatet af Intro'94 blev et overraskende stort overskud til DØKforeningen og et meget positivt evalueret intro-forløb for såvel fraggler som introvejledere, hvilket studienævnet naturligvis er meget tilfreds med.

Datalogi/informationsbehandling reform
Der blev som bekendt vedtaget en studiereform sidste år med en del ændringer i forbindelse med undervisningen i økonomi og organisation. I forlængelse af dette er der nu nedsat en gruppe bestående af Niels Bjørn-Andersen'IIØ, Janni Nielsen'IIØ, Jan Pries-Heje'DASY, Sanne'90 og Vejrum'90 til at kigge på eventuelle ændringer af undervisningen i datalogi og informationsbehandling. Kritik og forslag er meget velkomne.

Cand.merc.-dat fagudbud 1995-1997
Se den trykte udgave af DØK SMiler.... (Sorry!,red.)

Næste møde
Det næste studienævnsmøde er aftalt til mandag 27. februar kl. 10.00 i "Klubben" på JTP 1. sal, og vi studerende holder formøde fredag 24. februar kl. 12.00 i DØK/møk, hvor alle interesserede er meget velkomne til at deltage.

Vejrum'90