Nyt fra DØK-foreningen

Der har siden generalforsamlingen og gallafesten i november (referat heraf i SMiler nr. 52) været holdt to bestyrelsesmøder i DØK-Foreningen. Det første møde var et konstituerende møde i december. Det andet var et almindeligt møde i januar. Nedenfor finder du et komprimeret referat af disse.

Konstituering
Selv om det klart tilstræbes, at alle bestyrelsesmedlemmer i DØK-Foreningen har samme rolle og yder samme (Sofus'90: ringe!) indsats, så skal formalia være på plads. For perioden 94-95 ser bestyrelsen således ud:

Formand: Thomas Hensing'89 (tlf. 31190943, arb./fax 45821600/44)
Kassér: Kristine Lindstrøm'91 (tlf. 31801208, arb. 33335513)
Sekretær: Kjell Wiitmaack'92 (tlf. 42481600, arb. 33334260)
Medlem: Tomas TT Kragh'93 (tlf. 31228831, fax. 31228881)
Medlem: Tine Will'94 (evt. via tlf./fax 42284001)
Suppleant: Mikael Bjertrup'86 (tlf./fax 31811767, arb. 33335014)
Suppleant: Erik Ebert'90 (tlf. 38887233, arb. 30476047)

Ansøgninger/økonomi
Bestyrelsen kunne chockeret konstatere, at HC'90 endnu ikke havde betalt for gallafesten. Dette trods adskellige rykkere. Pinligt. Sker dette ikke øjeblikkeligt, vil bestyrelsen fremover arbejde målrettet for hans esklusion fra cand.merc.dat.-studiet.

Ansøgningerne fra intro (Fraggle-videoaften) og fra festudvalget (DØK-julefrokosten) er tidligere blevet godkendt og er nu udbetalt.

Der er fire 2. års DØK'ere, der endnu ikke har betalt for deres bindende tilmelding til manuduktionen i finansiering mellem jul og nytår. Disse er allerede blevet rykket pr. brev og opfordres hermed endnu engang til at indbetale på de tilsendte girokort.

Intro har doneret deres overskud på kr. 14.179,- til DØK-Foreningen.

Manuduktioner
Alle evalueringsskemaerne fra de 3 sidste manuduktioner er sammentalt og vurderet. Generelt har der været stor tilfredshed blandt deltagerne. Der har været enkelte indsigelser mht. en af manuduktionernes lokale-kvalitet og en anden manuduktions brug af en ikke-DØK-manuktører (dvs. en 'ekstern'). Dette er taget til efterretning.

Seminarer
Planer for kommende seminarer inkluderer 'Afsluttende projekt' (for 3. år, hvis det er muligt at skaffe personer så hurtigt, der kan komme med kvalificerede indlæg), 'DØK på InterNet', 'Reklame-kampagne fra A-Z' og senere 'EDI og datakommunikation'.

Aktiviteter
For at styrke de sociale bånd på DØK, overvejer DØK-Foreningen at planlægge og del-finansiere et go-cart-arrangement, et bowling-arrangement eller et paint-ball-arrangement i løbet af foråret.

venlig hilsen DØK-Foreningen