Nyt fra studievejlederen

Så er tiden kommet til at vende tilbage til virkeligheden fra en forhåbentlig veloverstået juleferie. Årsskiftet byder på en ændring i forhold til sidste år, idet Sanne '90 har besluttet sig for at hellige sig børnene og holde op som studievejleder.

Mit navn er Sophie Hillemann '93, og jeg blev pr. 1 januar ansat som ny studievejleder på DØK. Mine åbningstider er:

JTP Mandag: 11.40 - 14.40
NAN Tirsdag : 09.00 - 14.00
JTP Torsdag: 12.30 - 14.30

hvor alle er meget velkomne til at stikke hovedet ind, hvis der er noget I gerne vil spørge om eller lign. I starten, hvor alt er mere eller mindre nyt for mig, kan jeg ikke love, at jeg øjeblikkeligt kan svare på alt, men svar skal der nok komme.

Jeg vil gerne slutte af med at sige tak til Sanne '90 for den kæmpe indsats, hun har ydet på DØK og ønske hende al mulig held og lykke i fremtiden.

Angående fagvalg til overbygningen.
Da det er for sent for mange DØK'ere at vælge cand.merc.fag inden for den normale frist den 13. januar, er det muligt at vente til fagkombinationstilmeldingen den 1. marts. Fagbeskrivelsespjecen er kommet og den ligger i DØK/møk.

Angående beståelseskriterier for årgang '93 og '94.
For at udrydde enhver misforståelse skal det slås fast, at det ikke er muligt at bestå året med et 00 i den samlede vægtede karakter. Dette fremgår af HA-bekendtgørelsens §20 og studieordningen for '94, men ikke af studieordningen for '93.

Altså skal man til reeksamen i fag, hvor den samlede karakter er 00, selvom de øvrige karakterer skulle være gode nok til at give 6.0 i gennemsnit. Derudover skal det gøres klart, at det ikke er muligt at gå op til ny prøve i et fag, hvor der er givet under 6, hvis året samlet er bestået.

Sophie '93