Nyt fra studienævnet

DØK-studienævnet fortsatte sin maraton-række af studienævnsmøder i 1994 med det 10. møde den 14. november, hvor blandt andet de følgende punkter blev behandlet:

DØK PR
Som du forhåbentligt allerede er klar over, har studienævnet nedsat et udvalg til at markedsføre DØK-studiet overfor nye studerende så vi kan få tiltrukket flere ansøgere. Dette arbejde er i fuld gang med 20-30 DØK'ere, som laver brochurer, plakater og artikler med mere. Der er dog stadig plads til og brug for flere, så hvis du har tid og lyst, kan du kontakte Sanne'90 på studievejlederkontoret.

UDDANNELSESPRIS
Igen i år uddeles der et antal priser til Handelshøjskolens bedste undervisere. Fra DØK er Søren Wenneberg (datalogi 2. år) og Henrik Engelund (økonomi 1. år), som begge er gamle DØK'ere, samt Søren Lauesen'IIØ (datalogi overbygningen mm.) blevet indstillet til uddannelsesprisen.

EKSAMEN I MMI OG CIM
De studerende fra MMI og CIM overbygningsfagene har ansøgt om dispensation til at ændre eksamensformerne for de to fag, hvilket blev godkendt. Hvis der er noget, du gerne vil have anderledes end de gældende regler så husk, at man kan søge studienævnet om dispensation til alt, blot det ligger indenfor Undervisningsministeriets og Handelshøjskolens rammer, men det er naturligvis ikke sikkert, at studienævnet kan godkende en dispensation, da der er mange forhold, som skal tages i betragtning.

FAG/EKSAMENSTILMELDING
Vi har som bekendt forsøgt os med prioriteret og begrænset tilmelding til fagene på overbygningen for at bedre at kunne vurdere hvilke fag/studiekredse, som skal oprettes. Der er dog stadig meget store forskelle i henholdsvis antallet af fagtilmeldinger og antallet af eksamenstilmeldinger, så hvis du har nogle ideer til, hvordan det kan gøres anderledes, vil vi meget gerne høre fra dig.

NY STUDIEVEJLEDER
Sanne har valgt at tage forældreorlov fra 1. januar 1995, så der skal ansættes en ny studievejleder. Der er ophængt stillingsopslag i DØK/møk, og alle interesserede er selvfølgelig meget velkomne til at søge stillingen (men det haster - så skynd dig hvis du ikke allerede har afleveret din ansøgning!).

FOR SENT AFLEVEREDE OPGAVER
Der er ved at være for mange studerende, som afleverer opgaver for sent. DASY har derfor ønsket, at det skal have konsekvenser, hvis man aflevere alt for sent. Studienævnet vedtog, at det principielt er op til de enkelte opgavestillere/-rettere at bestemme, hvad de vil gøre ved for sent afleverede godkendelsesopgaver. Dermed blev det også godkendt, at DASY betragter for sent afleverede godkendelsesopgaver som et misbrugt forsøg.

NÆSTE MØDE
Det næste møde i studienævnet har været afholdt, når du læser dette referat så mere om det i næste nummer af DØK-SMiler.