Studievejledningen

Velkommen til alle nye HA-(dat.)'ere og til alle de gamle, der er vendt tilbage fra en forhåbentlig god sommerferie.

Åbningstider
- mandag på JTP kl. 9.30 - 13.30 - tirsdag på N kl. 9.30 - 14.00 - torsdag på JTP kl. 11.00 - 13.00

Reeksamen
Ved en reeksamen er det vigtigt at bemærke, at det er den sidst opnåede karakter, der tæller og ikke den højeste, som der fejlagtigt står i håndbogen.

Datamatikere og SU.
Studerende med en datamatiker baggrund får i klippekortet tildelt den fulde kandidatramme, d.v.s. 58 klip i alt. Fra dette beløb skal fratrækkes de klip, der er brugt i uddannelsesforløbet som datamatikker.

Du skal kontakte Sanne Haugaard i Nansensgade med henblik på at oplyse hende om din datamatikker baggrund, således at alle 58 klip kan bevilges med det samme.

Sanne '90