Studievejlederen

Efter endt barselsorlov er jeg tilbage på pinden og vil med det samme starte ud med at takke min barselsvikar Helle Schade Hansen for hendes grundige og effektive indsats under mit fravær. Medens snakken er ved barsel er det eneste punkt også knyttet hertil.

SU: Fødselsklip til farmand!
Ligesom den studieaktive mor, kan nu også den studieaktive far få 6 fødselsklip pr. barn.

For at få klippene skal barnet være født/adopteret efter den 1. april 1994, faren skal have samme folkeregisteradresse som barnet, og der må ikke holdes orlov i perioden (de første 6 måneder efter fødslen).

Sommerferie
Der vil være sommerferie på studievejledningen i uge 27 og 28. Derudover kan der være en del uregelmæssigheder i åbningstiderne i den resterende del af juli.

Rigtig god sommerferie
Sanne '90