Hønsehuset

Så er Møgkællingerne atter engang tilbage, denne gang med en forkortet udgave af Hønsehuset.

Da der er tale om et jubilæumsnummer af DØK-SMiler, mener vi, at det er på sin plads at se tilbage på vores arbejde i 1993/94.

Vi er klar over, at vi ikke har været først og størst med saftige nyheder og slibrige detaljer om DØK'erne på det seneste. Som vi ser det, kan der være flere grunde: Den flittige DØK'er har travlt med rapportskrivning og eksamen, Den syndige DØK'er udøver sine smudsige gerninger uden vores vidende, vores stikkere er gået på pension eller også har vores præventive arbejde virket!

Møgkællingerne er naturligvis ikke i tvivl. Året 1993/94 blev det år, hvor moral og ære fik sin renæssance på DØK-studiet, hvilket egentlig er meget passende her op til studiet 10-års jubilæum. På denne facon kan vi med god samvittighed byde en ny årgang DØK'ere velkommen midt i august måned. Husk derfor besøgsaftenen på Jomsborg d. 17. august kl. 16.00.

Denne for studiet uvante situation betyder dog ikke, at MøgkællingerneJ vil ligge på den lade side i 1994/95. Vi lover at tage fat med fornyet kampånd i det nye studieår, hvorfor vi allerede nu søger stikkere, der med deres ubeherskede nysgerrighed kan informere os om DØK'ernes aktiviteter, især når det ikke er muligt for MøgkællingerneJ selv at være til stede. Vi lover som sædvanlig fuld anonymitet og gode arbejdsbetingelser...

Vi vender derfor tilbage med fyldige reportager i næste nummer af DØK-SMiler, forhåbenlig med hjælp fra vores nye stikkere. Vi kan desuden fortælle, at Møgkællingerne alle fortsætter på overbygningen, så I får glæde af vores vid i nogle år endnu.

God sommerferie,
Møgkællingerne