Studievejledning

DØK-videoen
Endelig er det lykkedes at få DØK-videoen kopieret og gjort klar. Så nu har du mulighed for at hente et eksemplar, som du kan aflevere til dit gamle gymnasium, handelsskole eller andre steder, hvor du mener, der findes mange uddannelseshungrende unge mennesker, som ville have godt af at vide noget om DØK. Videoerne kan afhentes i studievejledningens åbningstider.

Studieteknik
Og så en lille reprimande ovenpå et ellers meget vellykket seminar i studieteknik d. 6/4: 90 personer havde tilmeldt sig og ca. 40 personer dukkede op! Jeg må indrømme, at jeg blev noget skuffet - var det mon fordi arrangementet var gratis, eller havde 50 mennesker virkelig så travlt, at de ikke kunne afse fire timer til noget så vigtigt som effektivisering af læsevaner?

Nye åbningstider
Sanne er vendt stærkt tilbage fra sin barselsorlov her den 1. maj og har oplyst at hendes åbningstider vil være:

Mandag: JTP 9.30-12.00
Tirsdag: NAN 9.30-12.30
Torsdag: JTP 9.30-15.00

Informationsmøde omkring Cand.merc
Der vil blive afholdt et informationsmøde omkring valgfag og tilmeldingsprocedurer til Cand.merc.dat for alle 3. års studerende. Datoen er ikke endelig fastsat, men det bliver i sidste halvdel af maj. Den endelige dato vil fremgå af opslag i DØK/mök.

Overvejer du at læse andet end cand.merc.dat, er der informationsmøde omkring de forskellige Cand.merc.-linier den 17/5-94 fra kl. 9.50 til 13.20 i S06 (JTP).

Ønsker du at høre noget om de fag, der bliver udbudt på Cand.merc.mat, er der informationsmøde den 16/5-94 fra kl.9.50 til 11.30 i J113 (JTP).

Fagbeskrivelser for Cand.merc
Fagbeskrivelserne for de Cand.merc.fag som bliver udbudt i 94/95 er lige på trapperne. Du kan få et eksemplar ved henvendelse i Studievejledningen eller sekretariatet.

Nyt fra SU

SU i sommerferien
NB! Hvis du skal søge om SU til overbygningen, og ønsker at få støtte allerede fra juli 94, skal du aflevere et SU-ansøgningsskema senest den 19. maj 94 til Sanne Haugaard på SU-kontoret i Nansensgade 19, 1.sal.

Indplacering i klippekortet
Der er nu igen mulighed for at blive indplaceret i klippekortet, hvis du ikke allerede er det. Betingelserne for at blive det er at
-du begyndte en videregående uddannelse før 1. august 1989
-du søger støtte til en videregående uddannelse, du var igang med 1. januar 1993.

Sidste frist for indplacering er 1. november 1994, men læs mere om dette i majs nummer af Kræmmerhuset.

Slutlån
Det er nu muligt at modtage lån, selvom du ikke længere er berettiget til SU. Betingelserne for at modtage disse slutlån er:
-at du ikke har flere almindelige klip tilbage.
-at du har fået de forsinkelsesklip, du har mulighed for.
-at du er inden for de sidste 12 måneder af uddannelsen.

Lånet kan søges fra april 1994, og ansøgningsskemaer kan rekvireres hos Sanne Haugaard.

Med venlig hilsen

Helle '91, studievejleder