Referat af bestyrelsesmøde i DØK-foreningen af 1986

Sted: Tøndergade 22. Dato: 20/4-94. Tid: 19.00- 21.00.

Tilstede: Hensing '89, HC '90, Mikael '87, Kristine '91, Kjell '93 og Sofie '92 (referent).

Fraværende: Per.

Dagsorden:
1) Dagsorden + valg af referant.
2) Meddeleleser fra kasséren
3) Ansøgninger
4) Udestående opgaver
5) Manuduktion
6) Dimittendforening

Næste møde: Den 2/5-94 hos HC '90 kl 19.00.

Ad 1) Dagsorden blev fastsat og Sofie '90 blev valgt til referant.

Ad 2) Status fra Kristine '91 : Præmieobligationerne er blevet tjekket af Kjell '90, og det viste sig, at der var to obligationer, der var gevinst på. Orange 1977 5.serie 8925 7301 og Orange 1977 4.serie 8020 6562. Det handler om ca. 1000,- kr minus 15% i statsafgifter.

Ad 4) Ansøgninger: Vi har modtaget et brev fra DØKnet (Flemmning '92). De har genoptaget ideen fra DØK-mafiaen, og synes at DØK-foreningen skal sende mindst en repræsentant til næste møde. Vi takker for invitationen.

Der er kommet et girokort fra Dansk Dataforening.

Ansøgning fra Gyde og Poul '92 til dimittentafslutning for 3.år. De modtager et udlæg på 2500,- som de har ansøgt om. Kristine '91 sender pengene, og husker dem på, at afregningen skal ske inden sommerferien.

En mundtlig ansøgning fra Kjell '93 om en hylde til trofæer til DØK/møk blev ikke bevilliget. Det var en samlet holdning at DØK/møk ikke skal overdynges med trofæer.

Ansøgning fra Dimittentforeningen om ekstra bevilling på 1000,-kr. Bevilliget.

Ad 5) Udestående opgaver: Strategi-dagen skal være en gang i sommerferien, hvor vi skal mødes og snakke om DØK-foreningens mål og lignede.

Der skal skrives et velkomstbrev til de nye studerende, der skal sendes ud til de nye studerende med de øvrige intropapirer. Desuden skal vi overveje vores præsentation under rusturen.

Seminar: Vi opfordrer kraftigt til aktivitet. Gode ideer og initiativ modtages med et smil og støtte.

Ad 6) Manuduktion: Gerda '92 vil gerne være koordinator for manuduktionerne her til sommer. Vi håber at kunne finde nogle manuduktører i Datalogi 1.år, erhvervsøkonomi 1.år og datalogi 2.år. Hvis der er nogle der gerne vil, kontakt Gerda '92.

Ad 7) Dimittentforening: Intet nyt.

Sofie '92.