DØK-foreningen

Referat af bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen den 22. marts.

Dagsorden:

  1. Valg af referent + opst. dagsorden
  2. Godkendelse af sidste referat
  3. Meddelelser fra kassereren
  4. Ansøgninger
  5. Udestående opgaver
  6. Manuduktion
  7. Dimittendforening
  8. Seminarer
  9. Næste møde
  10. Evt.

AD 4
Der var 7 ansøgninger, hvoraf 4 blev bevilget som ansøgt, 1 blev delvist bevilliget, og 2 blev afslået.

Vi blev enige om, at der skal afholdes et heldagsmøde i foreningen, for at fastlægge politiske retningslinier for håndtering af ansøgninger !

Ang. intros ansøgning om tilskud til ældre studerende på besøgsaften: Bevilget 30 kr. pr. besøgende.

Ang. ansøgning om Tysklandstur 2.år: Bevilget 65 kr. pr. person, dog max 2500 kr. Hvis arrangementet må aflyses, må vi nyvurdere om vi vil gå ind og hjælpe ved en evt. økonomisk forpligtelse.

Ang. ansøgning om indkøb af legathåndbog: Bevilget bogens pris (ca. 200 kr.)

Ang. ansøgning om materiale til indendørs fodbold: Bevilget 298 kr. - Det ansøgte minus ventilolie til 12 kr., som lyder for frækt til at DØK-foreningen vil dække det - bliver det mon brugt til formålet ??

Ang. ansøgning om studieteknikarrangement: Bevilget 1800 kr. ud af de 5500 kr. arrangementet koster. Resten må dækkes af enten studienævn eller deltagerne selv.

Ang. ansøgning om udlæg til indkøb af disketter til salg til DØK'ere: Afslået, han må selv finansiere indkøbet på 1200 kr., idet vi ikke vil bevæge os ind på diverse kommercielle områder - dvs. vi vil ikke finansiere varelagre.

Ang. ansøgning om indkøb af kasketter med påtryk: Afslået, salg af kasketter må først sandsynliggøres, vi ønsker ikke at bevæge os ind på diverse kommercielle områder, - dvs. vi vil ikke finansiere varelagre.

AD 6
Manuduktioner er et for stort arbejde til at vi forsat kan afholde dem selv. Sofie laver et indlæg i DØK-Smiler, hvor der søges efter en arrangør, der modtager "finansiel kompensation".

AD 8
Seminarer har vi ikke kræfter til selv at arrangere i foråret, så Borup opfordres til selv at gå videre med RAISE-seminar. Samtidig søger vi efter én der kunne tænke sig at afholde et seminar om Marketing.

AD 9
Næste møde blev aftalt til onsdag den 20. april kl. 19.00 hos HC.

Michael Bjertrup '86