Studievejledning

Mit indlæg i dette nummer af DØK-SMiler indeholder information i relation til de mange eksamensproblemer der har været på 1. og 2. år, mine nye arbejdstider, samt en invitation til kursus i studieteknik.

00 på eksamensbeviset
For årgang '93 er det ikke længere muligt at komme igennem grunduddannelsen med et 00 på eksamensbeviset. Hvis du får 00, som den samlede karakter i et fag, f.eks. nationaløkonomi, skal du op til re-eksamen i faget. For årgang '92 og før spiller det derimod ingen rolle, om der indgår et 00 på eksamensbeviset, så længe de enkelte år er bestået med et gennemsnit på 6.

Åbningstider
Jeg har fået nye åbningstider i 1994, og de er som følger: mandage kl. 11.30-15 og fredage kl. 10-12.30 på JTP samt torsdage kl. 9-14 i Nansensgade.

Kursus i eksamensteknik
Studievejledningen arrangerer kursus for alle DØK'ere i studieteknik den 23/3 -94, læs om arrangementet andetsteds i bladet.

Med venlig hilsen

Helle '91, studievejleder