Mødereferat fra DØK-foreningen

Det første møde i DØK-foreningens bestyrelse blev holdt d. 1/2-94. Følgende punkter blev gennemgået:

Konstitueringen 1994:

Ansøgninger:
Festudvalget har ansøgt om et lån til at få dækket en ekstra rengørings regning efter "The Julefrokost", pålydende 1000,-. Pengene blev bevilliget og eftergivet.

Vi havde ikke modtaget flere ansøninger denne gang. Ansøgnings skemaer ligger i DØK/møk-centeret og skal ligges i DØK-postkassen. Herefter vil den blive behandlet ved næste møde.

Generalforsamling:
Der mangler stadig 2 indbetalinger fra generalforsamlingen '93, som forventes betalt snarest. Debitorerne er Erik Ebert '90 og Lise Haldrup '90.

Manuduktioner:
Manuduktionerne omkring jul gik særdeles godt. Manuduktørerne fik god kritik, selve forløbet gik godt, dog fik lokalerne mindre god kritik. Det er taget til efterretning, men det er svært at skaffe lokaler mellem jul og nytår, idet Handelshøjskolen er lukket helt ned. Der er stadig nogle der mangler at betale, de vil blive indkrævet inden næste møde.

HUSK hvis I ønsker at være med til manuduktionen. Det er dels den måde prisen nu bliver udregnet på og med hensyn til kopieringen. Den bliver tilpasset udgifterne og hvor mange der er tilmeldt. Derfor er det vigtigt at folk ikke bare dukker op! Tilmedlingen er bindende og bliver krævet trods udeblivelse. Selvfølgelig ikke hvis manuduktionen bliver aflyst.

Næste møde:
Næste møde bliver afholdt søndag den 6/3- 94.

På bestyrelsen vegne

Sofie '92